Staat neemt Fortis over

Deze avond werd bekend dat de Nederlandse staat nu voor 100% eigenaar van Ageas wordt. Met de deal is 16,8 miljard euro gemoeid. Vanuit de Nederlandse staat werd door president Balkende en minister van Financiën Bos geduid op het gedaalde vetrouwen in het bedrijf. Door de hoge importantie van het bedrijf in alle aderen was er geen andere keuze dan om Ageas in zijn geheel over te gaan nemen zo stellen de staatslieden. De hoogste baas van de Nederlandse bank Nout Wellink sloot zich bij de woorden van de staatslieden aan op de persconferentie.

Gesteld wordt dat de overname van tijdelijke aard is. De bedoeling is om Ageas weer “publiek” te laten gaan als de financiële markten weer rustiger zijn. In het verleden greep de Nederlandse overheid ook al bij KPN in een soortgelijke manier in. Deze deal leverde op de langere termijn de Nederlandse schatkist een flinke beleggingswinst op. Deze week herstelde het aandeel Ageas zich enigszins van de gigantische klappen die het aandeel opliep.

Persbericht van Ministerie van Financiën over Ageas

Het Ministerie van Financiën heeft het volgende persbericht gepubliceerd. Nederlandse staat neemt Ageas Bank Nederland, Ageas Verzekeringen Nederland, Ageas Corporate Insurance en het Ageas -deel van ABN AMRO Holding volledig over.

In nauw overleg met De Nederlandsche Bank ( DNB ) heeft de minister van Financiën vandaag de aandelen van Ageas Bank Nederland ( Holding ) NV, Ageas Verzekeringen Nederland NV en Ageas Corporate Insurance NV volledig overgenomen. De aandelen zijn overgenomen voor in totaal € 16,8 mld van de beursgenoteerde vennootschappen Ageas SA/NV en Ageas NV. De Nederlandse staat is hiermee ook eigenaar geworden van het Ageas -deel van ABN AMRO Holding NV. Deze overeenkomst vervangt het akkoord over deelneming van 49% dat vorig weekeinde werd gesloten. Dit is in Brussel overeen-gekomen door de Nederlandse, de Belgische en de Luxemburgse regering, de toezichthouders en Ageas .

Ageas Bank Nederland ( Holding ) NV en het Ageas -deel van ABN AMRO Holding NV zijn nu losgekoppeld van de Belgische en Luxemburgse bancaire activiteiten. Ageas Verzekeringen en Ageas Corporate Insurance NV zijn eveneens afgesplitst van de Belgische en Luxemburgse verzekeringsactiviteiten. Voor spaarders, crediteuren en werknemers treden er geen veranderingen op.

De Nederlandse bancaire en verzekeringsactiviteiten van Ageas en het Ageas -deel van ABN AMRO zijn nu in handen van de Nederlandse staat. Dit biedt een sterke waarborg voor alle betrokkenen bij deze instellingen en voor de stabiliteit van het Nederlandse financiële stelsel.

In de huidige uitzonderlijke omstandigheden moeten de belangen van rekeninghouders en andere betrokkenen worden veiliggesteld. Ook de potentiële gevolgen voor de reële economie zijn een belangrijke overweging bij dit besluit. De overname draagt er toe bij dat vitale financiële functies voor de Nederlandse economie goed blijven functioneren.

Het hele bedrijf – waaronder spaarrekeningen, de hypotheekportefeuille, kredieten en de effectenclearing – is door de overdracht van aandelen naar de Staat in publiek eigendom overgegaan. De gezonde en goed gekapitaliseerde instellingen blijven na deze stap onder nauwlettend prudentieel toezicht van DNB staan.

Het betreft een tijdelijke maatregel: nadat de rust in het financiële stelsel is teruggekeerd zullen de instellingen worden geprivatiseerd. Wat betreft het operationele management van de overgenomen financiële instellingen worden vooralsnog geen wijzigingen voorzien.

De minister van Financiën en De Nederlandsche Bank blijven de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend volgen.