Intervest Offices ziet resultaten over H1 stijgen

Het operationeel uitkeerbaar resultaat van vast¬goedbevak Intervest Offices & Warehouses is in het eerste semester van 2012 toegenomen tot € 12,8 miljoen of een stijging van 29 % in vergelijking met het eerste semester van 2011 (€ 9,9 miljoen)1. Dit resultaat vloeit voornamelijk voort uit de stijging van de huurinkomsten door de acquisities en verhuringen gerealiseerd in 2011 en 2012, uit de daling van de vastgoedkosten en uit de vermindering van de financieringskosten van de bevak als gevolg van de inwerkingtreding van nieuwe interest rate swaps aan lagere rentevoeten.

De gemiddelde rentevoet van de bevak bedraagt voor het eerste halfjaar van 2012 circa 3,8 % inclusief bankmarges, vergeleken met 4,8 % in dezelfde periode van 2011 (4,6 % voor boekjaar 2011).

Per aandeel betekent dit voor het eerste semester van 2012 een operationeel uitkeerbaar resultaat van € 0,90 in vergelijking met € 0,71π in het eerste half¬jaar van 2011.

Zeer fors dividendrendement

Op basis van de halfjaarresultaten en fore¬casts per 30 juni 2012 zal het brutodividend voor het boekjaar 2012 vermoedelijk hoger liggen dan vorig jaar. De bevak verwacht aan haar aandeelhouders voor het boekjaar 2012 een brutodividend te kunnen aanbieden tussen € 1,70 en € 1,80 per aandeel (€ 1,73 over boekjaar 2011). Op basis van de slotkoers op 30 juni 2012 (€ 19,40) komt dit neer op een brutodividendrende¬ment tussen 8,7 % en 9,2 %.