Intervest Retail ziet resultaten stijgen, wpa omhoog

Het operationeel uitkeerbaar resultaat van Intervest Retail neemt toe in het eerste halfjaar van 2012 en bedraagt € 1,30 per aandeel vergeleken met € 1,25 in het eerste semester van vorig boekjaar. Dit betekent een stijging met 4 procent per aandeel. Dit positieve resultaat is te wijten aan de verwerving van Jardin d’Harscamp in Namen in oktober 2011 en aan de indexaties en huurhernieuwingen in de bestaande vastgoedportefeuille.

Huurverhogingen Intervest Offices

Recent afgesloten huurhernieuwingen leveren nog steeds mooie huurverhogingen op. Voor de binnenstadswinkels heeft Intervest Retail in 2012 gemiddeld 5,5 % huurverhoging gerealiseerd en voor baanwinkels loopt de gemiddelde huurverhoging op tot ruim 18 %. Kenmerkend voor de eerste jaarhelft van 2012 is ook een aantal tijdelijke verhuringen in panden van Intervest Retail gelegen in Vilvoorde, Schelle, Turnhout en Balen.

Lichte stijging vastgoedportefeuille

De reële waarde van de vastgoedportefeuille van Intervest Retail is toegenomen met circa 1 % in het eerste semester van 2012 door de huurindexeringen, huurhernieuwingen en nieuwe huurovereenkomsten. De markthuren en rendementen1 zijn vrij stabiel gebleven. Voor baanwinkels is het gemiddelde rendement in de portefeuille van de bevak 7,0 % op 30 juni 2012 (6,9 % op 31 december 2011) en voor binnenstadswinkels 5,5 % (5,5 % op 31 december 2011). Voor Jardin d’Harscamp in Namen is in 2012 een mooie waardegroei van 13 % opgetekend door de verhuring aan de internationale kledingketen Desigual.

Diverse projecten, last van minder vraag retailbedrijven

De renovatiewerken van het Rooseveltcenter in Vilvoorde hebben geleid tot een waardegroei van 5,9 % in de eerste jaarhelft van 2012. Ook in de tweede jaarhelft van 2012 wordt een verdere waardegroei van dit pand verwacht.

Intervest Retail heeft in het eerste semester van 2012 haar commercieel beleid verder versterkt door het invoeren van een gestructureerd accountmanagement met het oog op nauwer overleg met de huurders en de retailers in het algemeen. In België heeft de eerste jaarhelft van 2012 geen intensieve verhuurmarkt gekend. De expansiedrang van retailers is afgenomen. Retailers nemen een eerder afwachtende houding aan en stellen hun eisen hoger in.