UBS benoemd tot adviseur van de raad van bestuur

Vandaag kondigt Telenet aan dat haar raad van bestuur UBS heeft benoemd tot financieel adviseur van de raad van bestuur bij het vrijwillig en voorwaardelijk bod in contanten door Liberty Global Inc. ("LGI") op de aandelen en andere effecten van Telenet die recht geven op stemrecht die zij of Telenet zelf nog niet bezit, zoals aangekondigd op 20 september 2012 (het "Bod").

UBS zal de raad van bestuur bijstaan in haar evaluatie van het Bod en bij het opstellen van een memorie van antwoord die het Bod evalueert overeenkomstig de toepasselijke overnamewetgeving.

Indien LGI beslist om door te gaan met het Bod zullen het prospectus en de memorie van antwoord ter beschikking worden gesteld van de investeerders overeenkomstig de toepasselijke overnamewetgeving en zullen LGI en Telenet te gepasten tijde aankondigen waar deze documenten ter beschikking zullen worden gesteld.