Investeringstak helpt Deutsche Bank aan hogere winst

Dinsdag werd bekend dat Deutsche Bank over het afgelopen kwartaal de winst heeft zien stijgen. Europa’s grootste bank zag de winst vooral toenemen bij zijn investeringsdivisie, waardoor het de verwachtingen van analisten wist te overtreffen. Wel zag het de marges onder druk staan.

Winststijging

Deutsche Bank zag over het afgelopen kwartaal de winst voor belastingen stijgen met 20% tot 1,1 miljard euro, terwijl de nettowinst uitkwam op 755 miljoen euro.

De goede resultaten waren vooral te danken aan de divisie investment bank. De omzet uit de handel op de schuldmarkten steeg op jaarbasis met 67% tot 2,5 miljard euro, waar analisten gemiddeld uit waren gegaan van 2 miljard euro. De omzet uit de handel in aandelen steeg eveneens met 67% tot 642 miljoen euro. Deutsche Bank, dat geldt als de grootste valutahandelaar wereldwijd, stelde dat de buitenlandse handelsomzetten in het derde kwartaal zijn gedaald. Dit is volgens de bank te wijten aan de onder druk staande marges.

De omzet uit rente was significant hoger door meer activiteit bij de klanten, vooral in Europa, en minder volatiele markten. In de geldmarkten waren de omzetten significant lager doordat de volatiliteit afnam, aldus Deutsche Bank.

Kosten verlagen

Deutsche Bank is goed op weg om zijn doelstellingen te realiseren wat betreft het reduceren van de kosten. Het afgelopen kwartaal nam de bank voor 320 miljoen euro aan herstructureringslasten. Daarbij werd in september nog bekend gemaakt dat er 1900 banen verdwijnen en de kosten tot en met 2015 structureel met 4,5 miljard euro worden verlaagd.

Op korte termijn verwacht Deutsche Bank niet dat de macro-economische omstandigheden zullen verbeteren, waardoor het een voorzichtige koers zal blijven varen. Voor het restant van dit jaar verwacht de bank een licht positieve ontwikkeling van de resultaten.

Naar aanleiding van de derdekwartaalcijfers stond het aandeel aan het begin van de handelsdag 13% hoger. Er zijn vooralsnog geen advieswijzigingen doorgevoerd.