Handel Fortis opgeschort door AFM

De Autoriteit Financiële Markten ( AFM ) heeft vandaag aangekondigd dat vanmiddag om 15.45 uur de handel in het aandeel Ageas zal worden stilgelegd. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam zal om 16.00 uur een uitspraak doen in een door de Vereniging van Effectenbezitters ( VEB ) aangespannen zaak.

De VEB wil dat er een onderzoek wordt gedaan naar de gang van zaken en mogelijk wanbeleid bij Ageas eerder dit jaar. Daarnaast wil de VEB dat de Ondernemingskamer een deskundige commissaris aanstelt bij Ageas die de aandeelhouders van informatie voorziet en toezicht houdt op het restant van de Belgische bank.

De VEB stelt dat er gegronde redenen zijn om te twijfelen aan correct gevoerd beleid, bij een concern dat binnen enkele maanden aan de rand van de afgrond is geraakt. De VEB is van mening dat Ageas structureel in de afgelopen maanden heeft nagelaten aandeelhouders adequaat te informeren over de snel verslechterende omstandigheden. Deze hebben geleid tot de snelle uitverkoop van het overgrote deel van de activiteiten van het concern aan de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse staat en aan het Franse bank- en verzekeringsconcern BNP Paribas.

Afgelopen vrijdag
Het hoge woord kwam er afgelopen vrijdag uit, Ageas Bank Nederland en ABN-Amro gaan samen verder. Het verzekeringsdeel van Ageas wordt wel apart verkocht. Oud-minister van financiën, Gerrit Zalm zal de nieuwe bestuursvoorzitter worden van Ageas en ABN-Amro. Wouter Bos maakte vrijdag om 16.00 de nieuwe situatie bij beide banken bekend.

Nieuwe naam Ageas Verzekeringen
De nieuwe naam voor Ageas verzekeringen zal ASR verzekeringen zijn. Wouter Bos maakte dit vrijdag bekend middels een persbericht. De naam ASR is afgeleid van Amersfoortse en Stad Rotterdam verzekeringen. De verkoop de verzekeringstak van Ageas is nog onbekend.

ABN-Amro leidende merknaam
Volgend jaar zal de integratie van de nieuwe bank afgerond zijn. De nieuwe naam voor deze bank is nog onbekend. Minister van Financiën Wouter Bos zei dat de nieuwe bank een sterke positie zal bekleden in Nederland zowel Retail (consumenten) banking evenals Private Banking. ABN-Amro zal vooralsnog de naam van de nieuwe bank gaan dragen. Minister Wouter Bos sluit daarbij echter niet uit dat andere namen ook nog zullen gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

De verkoop van het vernieuwde ABN-Amro zal niet eerder geschieden dan 2011. Ex -minister van Financiën Gerrit Zalm is aangewezen als nieuwe CEO van ABN-Amro. Zalm is momenteel nog werkzaam bij het Nederlandse DSB Bank. Oud ING-bestuurder Hessel Lindenberg is benoemd tot president-commissaris van ABN-Amro.

Minister Bos meldde tijdens de persconferentie dat Ageas afgelopen juli al een overeenkomst met Deutsche Bank had afgesloten wat betreft de zakelijke klanten van ABN-Amro. Waarschijnlijk zal er een boeteclausule betaald moeten worden wegens contractbreuk. In de oorspronkelijke fusieplannen was dit noodzakelijk op last van eurocommissaris Neelie Kroes van Medededinging.

Integratie problemen
ABN-Amro gaf eerder deze week aan niet te zitten wachten op een integratie met Ageas . Er is volgens hun sprake van een cultuurverschil tussen het Nederlandse ABN-Amro en het Belgische Ageas . Sinds Ageas en ABN-Amro waren genationaliseerd op 3 oktober jl. was het integratieproces nagenoeg stil te komen liggen. Aangezien Ageas niet meer het heft in handen had ontstond er veel onduidelijkheid welke koers er gevaren diende te worden. Er zullen door de integratie 8000 banen verdwijnen bij beide banken.