Mogelijk bod op Xeikon

Punch International nv (‘Punch’) maakt bekend dat het kennis heeft genomen van het feit dat zijn dochter, Xeikon nv (‘Xeikon’) in initieel gesprek is met een partij die aan Xeikon te kennen heeft gegeven geïnteresseerd te zijn in het uitbrengen van een openbaar bod op de aandelen van Xeikon.

Partijen zijn thans in de initiële fase van hun gesprekken aangaande een mogelijke transactie. Indien en zodra ontwikkelingen daartoe aanleiding mochten geven, zullen nadere mededelingen worden gedaan volgens de wettelijke bepalingen.

De Raad van Bestuur van Punch zal zich te gepasten tijde over de voor Punch relevante aspecten en gevolgen van een eventueel aanbod beraden, in het belang van zijn aandeelhouders zo meldt het persbericht.