Analisten negatiever over TNT

Het Nederlandse postbedrijf TNT ziet zich genoodzaakt vanwege de economische neergang een reeks kostenbesparende maatregelen te nemen. Analisten zijn van mening dat de aangekondigde kostenbesparingen mogelijk onvoldoende zullen zijn. Zij hebben mede daarom hun koersdoel voor het aandeel verlaagd.

Express-activiteiten
Vooral de Express-activiteiten worden geraakt door de teruggang. "De economische neergang vereist agressieve maatregelen binnen de Express-activiteiten om de omzet en margeniveaus te beschermen", aldus TNT. Het postbedrijf gaat diverse maatregelen nemen om de kosten terug te brengen, ook voor de lucht- en wegenplatforms. TNT Express past zich hiermee aan op de lagere volumes op korte termijn. Het concern wil structurele kostenbesparingen realiseren van 270-330 miljoen euro in 2009-2010, waarvan 170-210 miljoen euro structurele besparingen moeten worden gerealiseerd binnen TNT Express . In 2009 moet deze divisie al een kostenbesparing realiseren van 90-125 miljoen euro. Tot slot zal TNT Express verdere volume-afhankelijke maatregelen kunnen nemen tot een bedrag van 120 miljoen euro in 2009.

Bij de divisie post zal de implementatie van het huidige Masterplan worden voortgezet en een nieuw Masterplan worden gestart. TNT heeft zich ten doel gesteld om een besparing te realiseren van 60-70 miljoen euro in 2009 en 50-50 miljoen euro in 2010. TNT verwacht voorzieningen voor de kostenbesparingsmaatregelen te nemen van 125-200 euro miljoen in de periode 2008-2010 en mogelijke impairments tot 150 miljoen euro.

Bij TNT Express ligt de volume-ontwikkeling nu onder de eerder aangekondigde aannames voor het vierde kwartaal. Het concern verwacht nu dat de resultaten van TNT Express in 2008 lager uitkomen dan de outlook die is gegeven in het derde kwartaal. De divisie Mail ontwikkelt zich volgens TNT volgens plan.

Analisten verdeeld
De analisten van JP Morgan stellen dat de aangekondigde kostenbesparingen mogelijk onvoldoende zullen zijn. De verwachtingen van TNT zijn mogelijk te optimistisch, waardoor de kostenbesparingen onvoldoende kunnen zijn, aldus de analisten. De analisten stellen dat wanneer de omzet bij Express met meer dan 3,5-4% daalt er meer maatregelen nodig kunnen zijn. Tot slot wijzen de analisten op mogelijke prijsdruk en de moeilijkheid om prijzen te verhogen. De analisten hanteren een houdadvies voor het aandeel.

Analist Danny van Doesburg heeft het advies voor TNT verlaagd naar houden van kopen. Het koersdoel is door de analist verlaagd van 18,50 euro tot 16 euro. De analist wijst op de winstwaarschuwing en stelt dat vooral de resultaten bij het onderdeel Express Europe achteruit zullen gaan.

Voor de analisten van ABN AMRO komt de winstwaarschuwing niet geheel onverwacht. Daarnaast kunnen er volgens de analisten vraagtekens geplaatst worden bij de instandhouding van de winstmarge in de pakketdienst. De analisten vinden echter het aandeel met een koers-winstverhouding ’09 van 8 aantrekkelijk geprijsd en biedt volgens hen samen met een stabiele dividenduitkering een zekere mate van stabiliteit onder het aandeel. Mede daarom handhaven de analisten het koopadvies.

De analisten van Deutsche Bank hebben het advies voor TNT verlaagd van hold naar sell. Het koersdoel is neerwaarts bijgesteld van 15 euro naar 12 euro. De analisten verwachten dat de volumes in de express-divisie in 2009 verder zullen afnemen. De analisten noemen een mogelijk bod van UPS of FedEx als opwaarts risico. Neerwaartse risico’s zijn voglens de analisten een voortdurende economische depressie en een liberalisering van de postmarkt.

Voor de analisten van ABN AMRO komt de winstwaarschuwing niet geheel onverwacht. Daarnaast kunnen er volgens de analisten vraagtekens geplaatst worden bij de instandhouding van de winstmarge in de pakketdienst. De analisten vinden echter het aandeel met een koers-winstverhouding ’09 van 8 aantrekkelijk geprijsd en biedt volgens hen samen met een stabiele dividenduitkering een zekere mate van stabiliteit onder het aandeel. Mede daarom handhaven de analisten het koopadvies.

Effectenhuis Petercam verwacht dat de winstmarges bij de express-divisie van postconcern TNT in 2009 verder zullen dalen. Het is volgens de analisten niet realistisch dat de ebit-marge in 2009 gelijk zal blijven aan die van 2008, wat topman Peter Bakker hoopt. Volgens Petercam zullen klanten beginnen met harde onderhandelingen over de tarieven. De omzet van de express-divisie kan, in combinatie met een daling van 10% van de volumes, met 20% dalen. De analisten hebben het koersdoel voor het aandeel verlaagd tot 15 euro. Het advies is momenteel sell, waar dit eerder reduce was.