Dow 30 fundamenteel gewaardeerd

De performances dit jaar van de aandelen van de Dow Jones Industrial Average lopen redelijk in lijn met de bijbehorende koerswinstverhoudingen, gemeten met de forward pe. De aandelen met de hoogste performances noteren momenteel met de hoogste koerswinstverhoudingen, idem geldt voor de voor aandelen met de slechtste performances. Deze aandelen noteren momenteel met de laagste koerswinstverhoudingen. Dit verband is opmerkelijk omdat op de korte termijn er normaal gesproken geen factoren zijn die als leading indicator voor aandelenrendementen gebruikt kunnen worden. Dit jaar worden de aandelenkoersen van de Dow 30 dus vooral verklaard door de winst per aandeel. De hoogte van de forward pe is voor veel beleggers in Dow 30 aandelen een indicator om of long of short in het betreffende aandeel te zitten.

Het aandeel Honeywell is het aandeel met de beste performance van de aandelen van de Dow Jones Industrial Average. Het aandeel wordt opgevolgd door Intel , Caterpillar , IBM en Hewlett Packard met rendementen boven de 20% dit jaar. De dividendrendementen van deze fondsen zijn het laagste van deze index maar dat komt door de hogere koersen waardoor het dividend relatief lager uitkomt.

De underperformers van de Dow Jones Industrial Average zijn Johnson & Johnson , Microsoft , JP Morgan, Wal-Mart Stores Stores, AIG , Home Depot , Citigroup en Altria Group . Het gros van deze aandelen noteert ook met lagere koerswinstverhoudingen.

Tabel aandelen Dow Jones Industrial Average gesorteerd op forward pe

Bovenstaande tabel toont de aandelen aflopend gesorteerd op basis van de forward pe. Te zien is dat de bovenste 2 quintielen gemiddeld hogere rendementen hebben dan de laagste 2 quintielen.