Ingrepen Fortis niet verrassend

De ingrepen die Ageas gisteren aankondigde zijn in lijn met de balansontwikkeling. Ageas heeft haar dividenduitbetalingen bevroren en zal extra aandelen uit gaan geven. De reacties op de financiële markten waren indrukwekkend; het aandeel verloor 1/5e van haar marktwaarde op 1 dag. Vergeleken met Ageas ’ peer group heeft Ageas veruit de laagste solvabiliteit. Van de peer group hebben Ageas , Société Générale, Deutsche Bank en UBS het meeste vreemd vermogen ten opzichte van het balanstotaal. Mede hierdoor heeft Ageas veel hogere rentelasten dan de meeste van haar sectorgenoten. Door de lagere solvabiliteit moet Ageas hogere rentevergoedingen betalen. HSBC en Ageas hebben beiden de ver uit hoogste WACC van de peer group ( Ageas ’ WACC bedraagt 26,60%). Voor Ageas kost het geld dus meer dan voor haar sectorgenoten.

Om kapitaal aan te trekken biedt Ageas sinds kort een rente van 5,6% op haar deposito. Mede door de vrees voor kapitaalsverwatering hebben diverse analisten hun taxaties, koersdoelen en adviezen voor het aandeel neerwaarts bijgesteld. Analist Peter Vonmoos van de Zwitserse zakenbank Credit Suisse verlaagt zijn taxaties voor het aandeel. De verwachtingen van de inkomsten uit het bankgedeelte en van de verzekeringstak worden gereduceerd. Het risico van het aandeel is nu verhoogd door de kapitaalsverwatering aldus de heer Vonmoos.

Dividend
Onder normale omstandigheden zou Ageas een interim-dividend van EUR 1,3 miljard in contanten hebben uitgekeerd. De Raad van Bestuur van Ageas heeft besloten de kapitaalbasis te versterken en geen interim-dividend uit te keren. Bij de bekendmaking van de resultaten over 2008 in maart 2009 zal een dividenduitkering over geheel 2008 worden overwogen in aandelen In dat dividendvoorstel zal rekening worden gehouden met de in 2008 gerealiseerde nettowinst, de solvabiliteitspositie van Ageas op dat moment en de vooruitzichten voor de onderneming op de middellange termijn. Ageas neemt zich voor om de uitkering van een dividend in contanten te hervatten, waarschijnlijk zal dit al bij het interim-dividend van 2009 het geval zijn.

Solvabiliteitsplan
Aan het einde van het eerste kwartaal bedroeg de core Tier 1-ratio 8,5% (op basis van Basel I), ruim boven het streefcijfer van 6%. Zoals eerder werd aangegeven, neemt dit overschot in 2008 en 2009 geleidelijk af, naarmate de overgenomen activiteiten van ABN AMRO naar Ageas overgaan en worden geconsolideerd. Uitgaande van de volledige consolidatie van de overgenomen activiteiten van ABN AMRO, de uitvoering van de aangekondigde transacties en de aanvullende maatregelen die vandaag zijn aangekondigd, komt de core Tier 1-ratio van de Bank ultimo 2009 ('look-through') ruim boven de 6% uit (op basis van Basel I). Autonoom zal de versterking van de solvabiliteit vanaf 2010 naar verwachting versnellen. De meeste integratiekosten zijn dan verwerkt en de aangekondigde synergievoordelen van EUR 1,3 miljoen worden volledig zichtbaar.

Ageas maakte op 26 juni 2008 bekend dat de versnelde aandelenemissie (accelerated bookbuilding) die eerder vandaag werd aangekondigd is voltooid na de aanzienlijke vraag van institutionele beleggers. Merrill Lynch International, JP Morgan, Morgan Stanley en Ageas Bank hebben 150.000.000 nieuwe verbonden aandelen Ageas ("New Shares") geplaatst tegen een prijs van EUR 10,00 per Nieuw Aandeel . De totale bruto-opbrengst van de emissie bedraagt EUR 1,5 miljard. De afwikkeling van de aandelenemissie vindt naar verwachting op of rond 2 juli 2008 plaats. De presentaties van de resultaten over het tweede kwartaal en de halfjaarscijfers worden op 4 augustus 2008 gehouden.