Lagere resultaten Océ verassen analisten niet

De lagere resultaten van Océ over het tweede kwartaal verassen de analisten niet. Reeds geruime tijd gingen de analisten al uit van een underperformance van het aandeel. Het advies voor het aandeel stond al bij diverse partijen geruime tijd op verkopen. De winst per aandeel daalde over deze periode met 16 cent naar 5 cent.

Hoofdpunten:
  • Omzet daalt door economische ontwikkeling en valuta-invloeden
  • Brutomarge exclusief eenmalige posten stijgt naar 40,2% [2007: 39,7%]
  • Bedrijfsresultaat exclusief eenmalige posten € 20,2 miljoen [2007: € 29,6 miljoen]
  • Besparingsprogramma verder uitgebreid

    Het genormaliseerde bedrijfsresultaat bedroeg € 20,2 miljoen. De daling ten opzichte van 2007 wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere omzet en wisselkoerseffecten. Océ voert een besparingsprogramma van € 80 miljoen uit, waarvan in de eerste helft van 2008 inmiddels € 20 miljoen is gerealiseerd. In de tweede helft zal € 60 miljoen bespaard worden. Inspelend op de economische situatie en na zorgvuldige analyse, is een aanvullend besparingsprogramma uitgewerkt, van € 50 miljoen in 2009, waarbij 600 arbeidsplaatsen vervallen. De eenmalige verwachte totale herstructureringskosten zijn € 45 miljoen voor 2008 en € 20 miljoen voor 2009.

    In vergelijking met het tweede kwartaal 2007 daalde het balanstotaal ultimo tweede kwartaal 2008 naar € 2.414 miljoen [2007 tweede kwartaal: € 2.611 miljoen] dankzij de verlaging van de debiteuren, de verkoop van vaste activa en wisselkoerseffecten. De net debt/ EBITDA ratio bedroeg 1,9 [2007: 2,2] en is daarmee iets lager dan de nagestreefde bandbreedte van 2-2,5. Het Net Capital Employed was ultimo tweede kwartaal € 1.244 miljoen [2007 tweede kwartaal: € 1.394 miljoen]. Gerelateerd aan het genormaliseerd bedrijfsresultaat bedroeg de RoCE 6,8% [2007: 6,6%]. De free cash flow in het tweede kwartaal was € 3 miljoen [2007: € 12 miljoen]. De kasstroom uit operationele activiteiten was € 35 miljoen [2007: € 38 miljoen].