Liberty Global wil Telenet overnemen voor 35 euro per aandeel

Gisteren is de raad van bestuur van Telenet door Binan Investments B.V. (een 100% dochtervennootschap van Liberty Global, Inc.) ("LGI"), de meerderheidsaandeelhouder van Telenet (50,04%), in kennis gesteld van haar voornemen om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten overeenkomstig de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "Koninklijk Besluit") (het "Voorgenomen Bod") uit te brengen op alle aandelen en andere effecten van Telenet die toegang geven tot stemrecht die nog niet in haar bezit zijn of in het bezit van Telenet.

Het Voorgenomen Bod gebeurt tegen een prijs van EUR 35,00 per aandeel van Telenet.

Bod in beraad

De raad van bestuur van Telenet zal het Voorgenomen Bod overeenkomstig het Koninklijk Besluit bestuderen en analyseren. Zoals het Koninklijk Besluit vereist, zullen de onafhankelijke bestuurders van de raad van bestuur van Telenet een onafhankelijke expert aanstellen om de effecten van Telenet waarop het bod slaat te waarderen en de waarderingswerkzaamheden van LGI te analyseren. Het verslag van de onafhankelijke expert zal worden opgenomen in het prospectus dat LGI ter goedkeuring zal neerleggen bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("FSMA"). De raad van bestuur zal daarnaast een memorie van antwoord opstellen en bekendmaken overeenkomstig het Koninklijk Besluit.