Outlook Wavin ontstemt analisten

De Nederlandse producent van buizen en leidingsystemen Wavin maakte dinsdag door middel van een tussentijds handelsbericht bekend dat het verwacht dat de marktomstandigheden in de bouwsector ook in 2009 slecht zullen zijn. Analisten vinden de outlook die Wavin heeft afgegeven nog slechter dan verwacht.

Daling EBITDA
Wavin heeft in de afgelopen maanden ondervonden dat het ondernemingsklimaat snel aan het verslechteren is. Hierbij heeft de kredietcrisis een significante invloed gehad op de bouwactiviteiten in Europa. Het concern verwacht dat de omzet dit jaar zal uitkomen onder de 1,6 miljard euro. Dit zou een daling betekenen van 2% ten opzichte van 2007. De EBITDA zal naar verwachting circa 25% afnemen tot licht onder 160 miljoen euro. De depressies hebben tot gevolg dat de marge op het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en goodwill-amortisatie ( EBITDA ) naar verwachting in 2008 zal dalen tot 10%, tegen 13% in 2007.

Perfect storm
Bestuursvoorzitter Philip Houben verwacht dat in 2010 de bouwsector pas zal herstellen. Houben noemt de marktomstandigheden een perfect storm. “Een viertal depressies beukt op ons in”, aldus de bestuursvoorzitter. Houben doelt hier onder andere op het instorten van de woningbouw in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland. Daarnaast wijst de topman op een verzwakking van valuta ten opzichte van de euro en op de prijzen van grondstoffen en energie. Deze zijn over een jaar gezien sterk gestegen.

Ten slotte wijst Houben erop dat afnemers extra op de rem trappen omdat ze nog met grote voorraden zitten. “Daarom zullen de meeste fabrieken, ook in Nederland, dit jaar een tot twee weken eerder dichtgaan", aldus de bestuursvoorzitter. Normaal gesproken gaan de fabrieken vlak voor kerst dicht om de voorraden op peil te brengen en na nieuwjaar weer open.

Het concern verwacht dat het aan het eind van het huidige jaar binnen de convenanten van zijn financieringsfaciliteit te blijven. Wavin verwacht dat de bouwsector onder druk zal blijven staan in 2009 en bereidt een verdere reorganisatie voor, die zou kunnen leiden tot een jaarlijkse kostenbesparing van 10-15 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Houben ziet werktijdverkorting voor 700 werknemers als een optie, maar de topman verwacht niet dat Wavin zal voldoen aan de voorwaarde voor deelname aan de bijbehorende overheidsregeling, van een omzetterugval van gemiddeld 30% over de laatste 2 maanden. Het afgelopen jaar is het werknemersbestand van Wavin in West-Europa geslonken met 650 werknemers. Dit levert volgens Wavin een jaarlijkse kostenbesparing op van 22,5 miljoen euro. Houben stelt dat de kasstroom en de kostenbesparingen de hoogste prioriteit hebben.

Met de maatregelen verwacht Wavin binnen de afspraken met de banken te blijven. Met de inkomsten uit de operationele activiteiten en beoogde bezuinigingen verwacht het bedrijf de schulden te verlagen van 681 miljoen halverwege dit jaar tot minder dan 550 miljoen euro eind dit jaar.

Houben verwacht dat pas in 2010 weer een herstal zal optreden in de bouwmarkten. “Maar wat dat betreft ga ik gewoon af op wat de experts zeggen", aldus de CEO.

Ontstemd
De experts die Wavin volgen zijn ontstemd met het tussentijdse handelsbericht. Analist Luuk van Beek van effectenhuis Petercam vinden de outlook nog slechter dan verwacht. Het effect van destocking door de hevige druk op de bouwmarkten is sterker dan de analisten hadden verwacht. Het effectenhuis maakt zich zorgen over de financiële positie van Wavin, mede omdat Wavin’s schuld/ebitda-ratio 3,4 bedraagt. Deze ratio mag onder het convenant maximaal 3,5 zijn, met een optie om twee keer te pieken op 4,0 gedurende de looptijd, aldus Van Beek. De analist verwachte dat de ratio halverwege volgend jaar boven de 3,5 zal liggen. De analist heeft momenteel een sell-advies voor het aandeel uitstaan met een koersdoel van 1,50 tot 2 euro.

Peter Olofsen van Kepler Research vindt dat de omzet en EBITDA van Wavin in 2008 tegenvalt. De verwachte EBITDA van 160 miljoen euro ligt zo'n 10% onder de consensus van 175 miljoen euro, wat voor de analist een tegenvaller is. De analist vindt de sterker dan verwachte verlaging van de nettoschuld een positief aspect. De analist had een verlaging van de nettoschuld verwacht tot 590 miljoen euro, terwijl Wavin deze verlaagt tot 550 miljoen euro.