Koers Draka ver van gemiddeld koersdoel

Het aandeel Draka noteert op forse afstand van het gemiddelde koersdoel. Momenteel ligt de verwachte performance ruim 15 euro boven de huidige koers. Diverse zakenbanken roemen de overname van Comteq die Draka in december afrondde. Momenteel is de waardering op de financiële markten het laagste in 4 jaar. De koerswinstverhouding bedroeg in 2005 rond de 70, momenteel bedraagt de forward P/E 17. Draka kondigde eind december aan dat zij de aankoop van Alcatel-Lucent’s belang van 49,9% in Draka Comteq B.V., tegen een totale betaling van € 209 miljoen in contanten, heeft afgerond. Draka heeft door deze transactie het volledige eigendom over Draka Comteq B.V. verkregen.

Op 24 april 2008 organiseert Draka haar algemene vergadering van aandeelhouders. De resultaten over 2007 worden op 7 maart 2008 gepresenteerd. De presentaties van de resultaten over het tweede kwartaal en de halfjaarcijfers worden op 1 september 2008 gehouden. Draka verwacht over 2007 een bedrijfsresultaat van circa € 145 miljoen (2006: € 90,6 miljoen2) en een nettoresultaat van ongeveer € 85 miljoen (2006: € 45,4 miljoen2). Dit is enigszins hoger dan de eerder uitgesproken verwachting waarbij voor 2007 een bedrijfsresultaat van ten minste € 141 miljoen en een nettoresultaat van ten minste € 80 miljoen werd voorzien.

Het jaar 2007 zal naar verwachting het derde achtereenvolgende jaar worden waarin Draka haar resultaat substantieel weet te verbeteren. De verwachte resultaatstijging komt voort uit een continue gezonde volumegroei, diverse kostenbeheersingsprogramma’s en een verdere aanpassing van de productmix. Mede dankzij de gunstige macro-economische omstandigheden, vooral in Europa, zal Draka in al haar segmenten, laagspanningskabel, speciaalkabel en communicatiekabel, volumegroei realiseren. De grondstoffenprijzen (koper en polymeren) zijn onverminderd volatiel waarbij het effect op de marges naar verwachting beperkt zal blijven zo stelt Draka in haar trading update van 28 november 2007.