Corio weer richting outperformance

Het aandeel Corio behoort de afgelopen jaren steevast tot de outperformers van de AEX -index. In de afgelopen jaren behaalde het aandeel dubbelcijferige rendementen. Vorig jaar was echter een uitzondering met een negatief rendement. De performance van het aandeel in 2007 was echter nog steeds beter dan van de AEX -index. Beleggers en analisten zien in de vastgoedaandelen nog steeds vluchthavens in tijden van economische crisis. Analisten zijn nagenoeg unaniem van oordeel dat het aandeel op dit niveau is ondergewaardeerd. Voor het aandeel Corio staan geen verkoopadviezen. Het gemiddelde van de uitstaande koersdoelen bedraagt 62,33, dit is zo’n 10% hoger dan het huidige niveau.

De afgelopen maanden beweegt het aandeel steevast rond de 55 euro. De huidige forward P/E bedraagt 4,70. Dit is ruim 2 punten lager dan het gemiddelde van de afgelopen jaren van 7. Uitgaande van een gelijkblijvende dividendhoogte van 2,60 per aandeel en de huidige koers bedraagt het verwachte dividendrendement 4,69%. Dit is vrij hoog en is in lijn met de overige Nederlandse vastgoedfondsen.

Highlights Q1’08
Netto financieringslasten stegen in het eerste kwartaal van 2008 met € 7,3 m tot € 28,2 m (€ 20,9 m). De stijging is het gevolg van een € 0,4 mld hogere schuld (€ 4,3 m) en 57 basispunten hogere rentetarieven (€ 2,4 m), en de som van een lager resultaat op swaps, hogere wisselkoersverliezen, hogere amortisatie van financieringskosten en meer ontvangen rente (€ 0,6 m). De hogere schuld was voornamelijk gebruikt voor de acquisitie van Grand’Littoral in Marseille. Vennootschapsbelasting bleef ongewijzigd op € 0,6 m.

Het direct resultaat steeg in het eerste kwartaal van 2008 met € 1,0 m of 2,0% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2007, van € 51,1 m tot € 52,1 m. Het directe resultaat per aandeel steeg naar € 0,79 per aandeel (€ 0,77 per aandeel).

Operationele hoogtepunten:
  • Ontwikkelings / project overeenkomst Hoog Catharijne is getekend op 31 januari 2008.
  • Met ingang van 4 maart 2008 is Corio opgenomen in de AEX -index..
  • Per 18 maart 2008 is Grand’Littoral in Marseille opgenomen in de onroerendgoedportefeuille. (voorheen opgenomen in de vaste pijplijn).
  • Op 19 maart 2008 is het Pieter Vreedeplein in Tilburg geopend en overgegaan van de vaste pijplijn naar de onroerendgoedportefeuille.
  • De resterende 30% van kantoorgebouw ‘Balzac’ is gekocht op 31 maart 2008.

    Financiële kalender
  • 28 augustus (na beurs) presentatie resultaten over de eerste zes maanden van 2008.
  • 17 november (na beurs) Resultaten over de eerste negen maanden van 2008.