Telenet wil meer schulden aantrekken

Telenet kondigt aan dat zij voor een bedrag van €500 miljoen bijkomende schuld aangaat onder haar bestaande kredietovereenkomst (de “Senior Credit Facility”), daarbij gebruik makend van de huidige gunstige kredietmarkten. Daarnaast verwacht Telenet een bijkomend bedrag gelijk aan €200 miljoen (in equivalenten) op te halen met financiering op de US$ schuldmarkt en/of via bankfinanciering, tevens onder de Senior Credit Facility.

Meer vreemd vermogen

De bijkomende schuld volgt op de beslissing van Telenet om haar kapitaalstructuur te wijzigen en haar beleid inzake vergoeding van de aandeelhouders aan te passen zoals vanmorgen afzonderlijk werd aangekondigd. De effectieve terbeschikkingstelling van de fondsen onder het bijkomend krediet van €500 miljoen is onderworpen aan gebruikelijke opschortende voorwaarden.