Fors dividendrendement Corio

Vandaag presenteerde vastgoedbedrijf Corio haar resultaten over 2008. Corio heeft behoorlijk veel last van de internationale malaise op de vastgoedmarkt. Hierdoor heeft het bedrijf fors moeten afboeken. Desondanks is Corio voornemens om een fors dividend per aandeel uit te gaan betalen. Vandaag werd er 2,64 euro per aandeel voorgesteld. Uitgaande van de huidige koers betekent dit een fors dividendrendement van rond de 9%. Een hoog dividendrendement is niet uniek in de sector. In een eerdere analyse van Analist werd dit ook al aangetoond.

Over 2008 kwam het resultaat per aandeel uit op 3,08 euro per aandeel. Dit was geheel volgens de consensus. Op basis van de huidige koers bedraagt de koers/winst-verhouding dan rond de 10. Dit is redelijk in lijn met de rest van de sector.

Bestuursvoorzitter Gerard Groener: ‘De sterke portefeuille van Corio is in het huidige financiële klimaat bestendig gebleken tegen de economische neergang. Het directe resultaat is met 0,5% toegenomen terwijl er in september 2008 een omvangrijke kantoren- en bedrijfsruimteportefeuille is verkocht.’

Financiële hoogtepunten 2008
(Vergelijkende cijfers over 2007 tussen haakjes, tenzij anders aangegeven)

 • De nettohuuropbrengsten uit voortgezette bedrijfsactiviteiten1 zijn met 13,9% gestegen naar € 317,7 mln (€ 278,9 mln). De ‘like-for-like’ nettohuurgroei bedroeg 4,4% voor de gehele voortgezette portefeuille en voor de winkelportefeuille 4,0%.

 • Van de winkelcontracten is 8,1% verlengd of vernieuwd; de huur steeg bij deze overeenkomsten met 16,6%.

 • Het directe resultaat is met 0,5% toegenomen naar € 204,1 mln (€ 203,1 mln), oftewel € 3,08 per aandeel (€ 3,07).
 • Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend goed te keuren van € 2,64 per aandeel naar keuze van de aandeelhouder in contanten of aandelen (2007: € 2,60 geheel in contanten). Dit komt neer op een dividendrendement van 8,0% op basis van de koers van het aandeel Corio ultimo 2008: € 32,89.

 • Het indirecte resultaat van de voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg € 427,6 mln negatief (€ 563,2 mln) en het indirecte resultaat van de beëindigde bedrijfsactiviteiten was € 16,1 mln negatief (€ 35,2 mln).

 • De bedrijfsopbrengsten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten daalden met 23,9% naar € 28,6 mln (€ 37,6 mln).

 • De gemiddelde bezettingsgraad voor de gehele vastgoedportefeuille bleef in 2008 op hetzelfde hoge niveau als in 2007: 96,8%. De gemiddelde bezettingsgraad van de winkelportefeuille bedroeg 97,7% (98,0%).

 • De waarde van de vastgoedportefeuille (inclusief de beëindigde portefeuille en geassocieerde deelnemingen) daalde naar € 6.039 mln (ultimo 2007: € 6.460 mln); 92% van de portefeuille is belegd in retail.

 • Het resultaat geassocieerde deelnemingen (direct) kwam € 1,0 mln hoger uit op € 15,2 mln (€ 14,2 mln).

  Beursexpres blijft bij hold
  Volgens de analisten van Beursexpres kan Corio terugkijken op een goed 2008. Dit ondanks de forse herwaarderingen. Deze waren vooral in Spanje en in Frankrijk. In Turkije, waar Corio een klein aantal participaties heeft, moest Corio zelfs voor bijna 27% afboeken. Beursexpres stelt desalniettemin dat Corio deze herwaarderingen goed heeft weten te incasseren. De intrinsieke waarde van Corio wordt op 57,98 euro getaxeerd.