Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden — maar niet zoals de meeste mensen denken
Zeven grafieken waaruit groei blijkt

Diversificatie is een van de belangrijkste principes bij beleggen. Door op de juiste manier te spreiden kunnen beleggers hun risico beperken, zonder in te boeten op het langetermijnrendement. Het lijkt vanzelfsprekend: waarom zou je te veel beleggen in een klein segment van de markt en grotere schommelingen riskeren, , als je mettertijd een constanter rendement kunt krijgen door je beleggingen te spreiden over een groot aantal marktsegmenten? Hoewel veel beleggers dit principe waarschijnlijk wel begrijpen, zien ze soms toch één belangrijk aspect over het hoofd: wereldwijd diversifiëren.

Een goed gediversifieerde aandelenportefeuille is niet alleen belegd in veel verschillende sectoren, maar ook in veel verschillende landen. Maar de ervaring leert ons dat de aanpak van veel beleggers niet wereldwijd genoeg gaat. Hun portefeuilles zijn gericht op één enkel land of één enkele regio – meestal hun eigen land.

Het ‘thuisvoordeel’ bestaat niet voor beleggers

In het voetbal wordt gezegd dat het team dat op eigen veld speelt ‘een thuisvoordeel’ heeft omdat het zich gesteund voelt door de bekende omgeving. Jammer genoeg bestaat zo’n voordeel niet in beleggingen. Een belegger die alleen in bedrijven belegt die hij kent, voelt zich daar misschien goed bij, maar door alleen maar bekende aandelen te kopen, stelt hij zich bloot aan concentratierisico's. Hij legt met andere woorden te veel eieren in één mand.

Diversificatiebeleggen

Stel dat u bijvoorbeeld alleen maar Zweedse aandelen bezit. Aangezien de Zweedse aandelenmarkt slechts 1% van de wereldwijde ontwikkelde aandelenmarkten vertegenwoordigt, sluit u dus 99% van de wereldwijde ontwikkelde markten uit. Bovendien wordt de Zweedse markt gedomineerd door effecten uit de financiële en industriële sector, waardoor u waarschijnlijk – misschien onbewust – een lagere blootstelling hebt aan andere belangrijke sectoren. Met een geconcentreerde portefeuille bent u gevoelig voor veranderingen die alleen invloed hebben op dat specifieke land of die specifieke regio, zoals politieke of economische beleidswijzigingen, grote natuurrampen, terroristische aanslagen of inbraken in computersystemen.

Deze principes gelden ook voor andere landen. Behalve de VS vertegenwoordigt geen enkel land meer dan 9% van de wereldwijde ontwikkelde aandelenmarkten. Dat betekent dat als u te veel in één enkel land belegt, uw portefeuille een te hoge concentratiegraad kan hebben.

Volop kansen in het buitenland

Een ander probleem van een te sterk geconcentreerde portefeuille is dat beleggers hierdoor kansen in andere landen van de wereld mislopen. Het gebeurt zelden dat een bepaald land jarenlang tot de best presterende landen behoort. Dit betekent dat beleggers die te veel in hun eigen land beleggen, zichzelf mogelijk tekortdoen. Ze moeten misschien zelfs sommige jaren toezien hoe de aandelenmarkt van hun eigen land terugvalt, terwijl die van andere landen in de lift zit!

Uitsluitend beleggen in effecten die men goed kent, kan het potentiële rendement enorm beperken. Voortdurend duiken er overal ter wereld innovatieve producten, diensten en technologieën op, evenals nieuwe bedrijven en consumenten die ze afnemen. De wereld staat bol van beleggingskansen en ons advies luidt dan ook: loop ze niet mis door thuis te blijven.

Beleggingen in aandelenmarkten gaan gepaard met een risico op verlies en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. Rendement uit het verleden biedt geen garantie voor toekomstig rendement en is daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde van het kapitaal en de opbrengsten van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en Fisher Investments, en dient niet te worden beschouwd als een persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of als een weergave van hun prestaties of die van hun cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat ze deze visie zullen handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Wellicht zijn niet alle gedane of toekomstige voorspellingen even juist als de voorspellingen in dit document. Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Europe Limited in België gebruikt. Aan Fisher Investments Europe Limited is vergunning verleend door en het staat onder toezicht van de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland onder nummer 3850593. Hoofdkantoor Fisher Investments Europe Limited: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk. De moedermaatschappij van Fisher Investments Europe Limited, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, is gevestigd in de VS en staat onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission en zij fungeert als onderaannemer in het kader van een uitbestedingsovereenkomst.

___________
1 Bron: FactSet, per 31/12/2017.
2 Ibid
3 Ibid