Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe herkent u vaak voorkomende kenmerken van vroege bullmarkten?
Drie tips om tijdens een crisis kalm te blijven en op lange termijn te blijven denken

In de financiële media komen we vaak artikels tegen die druk speculeren over welke factoren de aandelenkoersen zullen beïnvloeden. Velen vinden het verband tussen nieuws en marktschommelingen vanzelfsprekend. Een bericht met tegenvallende economische cijfers bijvoorbeeld, kan in hun visie niet anders dan ‘slecht’ zijn voor aandelen. Ook groeivertraging baart de media vaak zorgen: ze vrezen meteen dat er slechte aandelenrendementen op til zijn. Maar het verband tussen nieuws en marktschommelingen is volgens ons niet zo eenduidig: welke kant het opgaat, is niet louter een kwestie van cijfers. Ook hoe beleggers zich voelen, doet ertoe. Wanneer de vraag naar aandelen schommelt, is dat ons inziens vaak omwille van de kloof tussen de gezamenlijke verwachtingen van de beleggers enerzijds en de realiteit anderzijds.

Markten zijn goed in het verspreiden van informatie: alle welbekende gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn immers in de prijzen verrekend of ‘ingeprijst’. Op het moment dat informatie – of zelfs gewoon een mening – algemeen bekend raakt, is de invloed ervan op de prijsstelling waarschijnlijk al uitgewerkt. Iemand heeft er wellicht al op ingespeeld, en dat uit zich dan in de aandelenkoers. Er is dus een regelrechte verrassing nodig – iets wat maar weinigen zien aankomen of kunnen inschatten – om beweging te krijgen in de prijzen.

Koersbewegingen
Wat is een verrassing? Dat hangt af van de conjunctuur. Kapitalistische economieën kennen groei en krimp, hoog- en laagconjunctuur, en met aandelenmarkten is dat niet anders. In beurstermen heet hoogconjunctuur een ‘bullmarkt’: een lange periode waarin aandelenkoersen voornamelijk stijgen, al lopen het begin en einde van een bullmarkt meestal wat vooruit op de conjunctuur. Een ‘bearmarkt’, ofwel een langdurige, aan de kerncijfers te wijten daling van meer dan -20%, komt overeen met een laagconjunctuur, maar loopt meestal ook wat vooruit op de krimp in de economie.

In de loop van een marktcyclus verandert het beleggerssentiment. Hoe dat gebeurt wordt wellicht nog het best samengevat in de gevleugelde woorden van de legendarische belegger Sir John Templeton: "Bullmarkten worden geboren uit pessimisme, groeien door scepticisme, rijpen door optimisme en sterven aan euforie." In het begin van een bullmarkt zit het beurssentiment diep in de put. Het minste geringste zorgt dan al voor een positieve verrassing. Als bijvoorbeeld het bbp (bruto binnenlands product, een door de overheid gemaakte schatting van de economische productie in een land) op een bescheiden groei wijst – of zelfs op een kleinere krimp dan verwacht – geldt dat als meevaller. Pas als het bbp nog dieper wegzinkt dan verwacht, is er sprake van een tegenvaller. Wanneer beleggers sceptisch zijn, gaat het net zo. Als een invloedrijk economisch rapport in tijden van slabakkende consumptie gewaagt van zwakke maar gestage omzetgroei in de detailhandel, kan het sentiment al opveren. Negatieve verrassingen komen vaker voor wanneer beleggers sceptisch zijn dan wanneer ze pessimistisch zijn, maar ook in dit stadium kan slecht nieuws de markten zelden uit hun lood slaan en langdurig doen wegzakken.

Beurskoersen

In het optimistische stadium is er al meer nodig voor een positieve verrassing. Als bijvoorbeeld de bedrijfswinsten al meerdere kwartalen op rij in de lift zitten, wordt een kwartaal met nog maar eens tweecijferige groei uitbundig onthaald, maar valt een groter dan verwachte groeivertraging zwaar tegen. Wanneer ten slotte de euforie de beleggers in haar greep heeft, zijn de verwachtingen te hoog gespannen. In de politiek zien we dit in de aanloop naar verkiezingen. Beleggers kunnen zich dan laten meeslepen door de hype van een kandidaat die een grote ‘marktvriendelijke’ hervorming belooft. Als de politicus zijn beloftes waarmaakt, kunnen de aandelen verder omhoog. Maar komt hij zijn campagnebeloftes niet na, dan kan de teleurstelling de aandelen doen wegzakken.

Beleggers moeten zich dus het volgende afvragen: wat is al ingeprijsd in de aandelen en kan dus niet meer voor verrassingen zorgen? Volgens ons kunnen beleggers ongeveer drie tot dertig maanden vooruit kijken naar economie, politiek en beurssentiment om uit te maken hoeveel vraag er is naar aandelen. Vooral het sentiment zal bepalen hoe die aandelen reageren op economische en politieke omstandigheden. Het is dus belangrijk om deze aanjager in het oog te houden.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Fabryki Mebli Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments België besteedt sommige aspecten van het dagelijks beleggingsadvies, van het portefeuillebeheer en van de transacties uit aan haar dochterondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). De transacties kunnen worden verricht door Fisher Investments België, Fisher Investments UK of andere dochterondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.