Fisher Investments België vertelt hoe de markten een politieke impasse ervaren

Economie impasse
Artikelen Fisher Investments België
Fisher Investments België vertelt hoe de markten een politieke impasse ervaren
Fisher Investments België vertelt hoe beleggers nieuws over OPEC+ moeten ervaren
Fisher Investments België neemt cryptomunten onder de loep
Fisher Investments België over de Griekse ervaringen met classificatie
De ervaringen van Fisher Investments België met kredietratings
Vanuit haar ervaring bespreekt Fisher Investments België het fenomeen
van financiële oplichting en geven we aan hoe u dat kunt signaleren en vermijden
Fisher Investments België legt uit waarom vroeg instappen niet per se nodig is
Fisher Investments België neemt kapitaalbehoud onder de loep
Fisher Investments België legt uit wat we bedoelen met een stierenmarkt
Fisher Investments België biedt inzicht in de rol van kunstmatige intelligentie op de financiële markten
Fisher Investments België biedt inzicht in het verkopen van aandelen op het break-evenpunt
Fisher Investments België geeft kijk op niet-financiële alternatieve beleggingen
Fisher Investments België bespreekt hoe u emotionele beleggingsbeslissingen kunt vermijden
Fisher Investments België neemt capitulatie onder de loep
Fisher Investments België analyseert het belang van consumentenprijsindexen
Tussentijdse verkiezingen in de VS: is impasse gunstig of nadelig voor aandelen?
Is het verleden een proloog? Fisher Investments België neemt de marktgeschiedenis onder de loep​​
Fisher Investments België bespreekt de impact van natuurrampen op economieën en aandelen​​
Fisher Investments België over de actuele stand van zaken op de obligatiemarkten
Wat aandelenwaarderingen volgens Fisher Investments België aan beleggers prijsgeven​​
Fisher Investments België: laat de maatregelen van de centrale banken geen reden
zijn om uit de aandelenmarkt te stappen​​
Waarom Fisher Investments België meent dat de demografie niet noodlottig hoeft te zijn voor de markten
Wat vormt de basis van het langetermijnrendement van aandelen?​​
Waarom Fisher Investments België de vrees voor een zwakkere groei niet deelt​​
Waarom Fisher Investments België vindt dat beleggers beter niet wachten op officieel recessienieuws​​
Waarom volgens Fisher Investments België de kosten van uw levensonderhoud
niet af te lezen zijn aan consumptieprijsindexen​​
Waarom aandelen zich niet veel aantrekken van vrijhandelsovereenkomsten​​
Drie tips die beleggers helpen om gedisciplineerd te blijven in onzekere tijden​​
Zo kijkt Fisher Investments België naar de cyclus op de aandelenmarkt ​​
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Fisher Investments België over de politiek in 2021
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
De digitaks: een storm in een glas water
Waarom verlaagt de ECB de rente?
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten de wereldhandel niet kapotmaken
Beleggersgids over inflatie
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Het is niet al goud wat blinkt
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Een andere kijk op politieke risico's
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Maakt verkopen in mei blij?
Fisher Investments Belgie
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen

Een politieke patstelling kan voor velen frustrerend zijn. Volgens de ervaring van Fisher Investments België kan het gekibbel over kwesties irritant zijn, vooral wanneer de onenigheid tussen beleidsmakers wetgeving blokkeert die u wellicht als gunstig beschouwt (om sociologische, economische of andere redenen). Toch denken we dat aandelen dit anders zien: een patstelling is gunstig, ondanks de begrijpelijke frustratie die daaruit kan voortvloeien.

Fisher Investments België neemt een politieke impasse waar als de verdeeldheid binnen de regering (bijv. partij tegen partij, ideologisch of binnen de partij) die ertoe leidt dat er weinig wetgeving wordt aangenomen. Het gaat vaak gepaard met veel politieke pretenties, geruzie, vingerwijzen en krantenkoppen in financiële publicaties die Fisher Investments België regelmatig analyseert - wat volgens onze ervaring emotioneel zwaar kan zijn. Bovendien denken we dat veel mensen willen dat politici actie ondernemen om hun stem te rechtvaardigen - dus meer het ijzer smeden als het heet is.

We hebben echter gemerkt dat brede wetgeving kan leiden tot winnaars en verliezers, bijvoorbeeld wanneer overheidsfinanciering wordt weggehaald bij het ene initiatief om een andere groep te steunen, of wanneer nieuwe belastingen een meevaller zijn voor de ene industrie terwijl ze een extra last vormen voor belastingbetalers. Nieuwe regels kunnen ook nalevingskosten met zich meebrengen en geplande investeringen in de weg staan. In de financiële gedragstheorie toont het fenomeen dat bekend staat als kortzichtige risicoaversie of vooruitzichttheorie aan dat mensen de neiging hebben om verliezen meer dan twee keer zo erg te vinden als winsteni. Daarom denkt Fisher Investments België dat het negatieve sentiment van de verliezers van ingrijpende wetgeving waarschijnlijk zwaarder weegt dan het positieve sentiment van de winnaars.

Voor ons kunnen wetswijzigingen - hoe goed bedoeld ook - onbedoelde gevolgen hebben. Zo verhoogde de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act (die directieleden in de VS strafrechtelijk aansprakelijk stelde voor onregelmatigheden in de boekhouding van bedrijven, zelfs als ze zich niet bewust waren van dergelijke kwesties), de nalevingskosten voor bedrijven en verlengde daarmee volgens Fisher Investments België de wereldwijde berenmarkt van 2000-2003ii. Een meer recent voorbeeld: het energieprijsplafond voor huishoudens in het VK - ingevoerd in 2019 met als doel de consument te beschermen tegen stijgende energieprijzen - verlengde de inflatie (een periode van algemeen stijgende prijzen in de hele economie) in die regio van 2021 - 2023; eerst door te functioneren als richtprijs voor energieproducenten en later door te voorkomen dat producenten lagere kosten zouden doorberekenen aan consumenten naarmate de energieprijzen daaldeniii. Hoewel dit over het algemeen geen groot negatief effect had op aandelen, hebben sommige leveranciers er volgens ons wel onder geleden.

Cruciaal is dat ingrijpende wetswijzigingen en het discours erover de onzekerheid voor bedrijven kunnen aanwakkeren, ervaart Fisher Investments België. We denken dat bedrijven minder geneigd zijn om vooruit te plannen en te investeren als ze plotselinge wetswijzigingen zien die eigendomsrechten, belastingen of regelgeving zodanig veranderen dat ze de winstgevendheid of haalbaarheid van nieuwe investeringen in gevaar brengt. Afgaande op eerdere waarnemingen kunnen bedrijven er baat bij hebben om af te wachten hoe wetten veranderen voordat ze zakelijke beslissingen voor de langere termijn nemen. Wij denken dat een politieke patstelling deze onzekerheid vermindert door rigoreuze wetgeving te beperken en wetsvoorstellen die uiteindelijk worden aangenomen afzwakt, waardoor bedrijven meer vertrouwen krijgen in het rendementspotentieel van een nieuwe investering. Bedrijven en investeerders zullen daardoor meer geneigd zijn om plannen te maken en te investeren, en volgens ons aandelen een aardige impuls geven.

Fisher Investments België ervaart dat de recente geschiedenis talloze voorbeelden heeft van de positieve verrassingen die een politieke impasse heeft opgeleverd, wat volgens ons de stijgingen op de aandelenmarkten deels heeft ondersteund. Zo zagen de financiële commentatoren en analisten die wij volgen Giorgia Meloni van de partij Broeders van Italië als een bedreiging voor Italiaanse aandelen als ze in 2022 aan de macht zou komen - en met name vanwege de anti-EU houding en retoriek van de partij. Toch stegen Italiaanse aandelen kort nadat de algemene verkiezingen in Italië in september 2022 plaatsvonden - ondanks de sterke verkiezingsuitslag van Broeders van Italië en het feit dat Meloni premier van Italië werd. En een jaar later stegen de Italiaanse aandelenmarkten met 42,9%, waardoor ze het beter deden dan overige Europese aandelen en aandelen wereldwijd (gemeten in euro)iv. We denken dat de patstelling dit deels verklaart, omdat de markten zagen dat Meloni's coalitieregering - bestaande uit partijen met verschillende belangen en agendapunten - ingrijpende wetgeving in de kiem zou smoren.

Ondertussen hebben we ontdekt dat in landen waar gedurende langere perioden geen regering is, er geen rampspoed volgt voor aandelen - volgens de ervaring van Fisher Investments België houdt de politieke verlamming het risico op nieuwe wetgeving laag. In 2017 bleef Nederland 225 dagen zonder kabinet - desondanks stegen Nederlandse aandelen in die periode met 9,8% in euro's. Dat liep ongeveer gelijk met aandelen in de eurozone (+10,6%)v. Nadat voormalig premier Charles Michel in december 2018 zijn ontslag had ingediend, heeft het 652 dagen geduurd voordat België in september 2020 een regering kon vormen. Voorafgaand aan de door corona veroorzaakte daling in februari 2020, stegen Belgische aandelen echter met 22,5% in euro's, wat in feite overeenkomt met de stijging van 26,1% in de gehele eurozonevi.

Hoewel Fisher Investments België niet denkt dat een impasse de enige factor was die de bovengenoemde aandelenrendementen aandreef, is het volgens ons één belangrijk gebied dat de realiteit heeft geholpen om de wijdverspreide negatieve voorspellingen te verslaan. Onze ervaring is dat de aankomende verkiezingen kunnen wegen op het sentiment, omdat krantenkoppen en analisten het telkens hebben over nieuwe regeringen die grote, negatieve veranderingen zullen doorvoeren. (We denken niet dat dit uniek is voor een politieke partij of punt binnen het ideologische spectrum). Wij denken dat verrassingen aandelen het meest in beweging brengen. Dus wanneer een patstelling veranderingen blokkeert die velen als negatief zien, ontstaat er een positieve verrassing en gaan aandelen vervolgens omhoog. Fisher Investments België ervaart dat dit meestal onopgemerkt blijft omdat politiek gekibbel centraal staat, en voorkomt dat de patstelling door de aandelenmarkten wordt verdisconteerd. Hoewel onze bevindingen inderdaad laten zien dat politieke retoriek en ruzie het sentiment tijdelijk kan beïnvloeden, denken we dat beleggers er baat bij hebben om hier niet veel aandacht aan te besteden. Zoals we hebben laten zien, kan een patstelling positieve verrassingen bieden en aandelen - ondanks tijdelijke schommelingen - hoger tillen.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments België:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsBelgie
Twitter: https://twitter.com/FisherInvestBE
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-europe---belgië

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg, is samen met de handelsnaam Fisher Investments Europe geregistreerd in het Registre de Commerce et des Sociétés (""RCS"") onder nummer B228486. Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (""CSSF"") en de statutaire zetel is geregistreerd op: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

______________________________________

i “The Effect of Myopia and Loss Aversion on Risk Taking: An Experimental Test,” Richard H. Thaler, Amos Tversky, Daniel Kahneman en Alan Schwartz, The Quarterly Journal of Economics, mei 1997. “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk,” Daniel Kahneman en Amos Tversky, Econometrica, maart 1979.
ii Bron: FactSet, per 08-02-2024. Gebaseerd op het rendement van de MSCI World Index met netto-dividenden, 20-09-2000 t/m 12-03-2003. Een bearmarkt is een langdurige, door fundamentals aangejaagde daling op de aandelenmarkt van 20% of meer.
iii Bron: FactSet, per 12-02-2024. Gebaseerd op de Britse consumentenprijsindex (CPI), januari 2021 t/m december 2023 en "Energy Bills and the Price Cap," UK Parliament House of Commons Library, 01-09-2022.
iv Bron: FactSet, per 12-02-2024. Gebaseerd op het totaalrendement van de MSCI Italy Index en het rendement van de MSCI EMU Index (EMU staat voor de Europese Economische en Monetaire Unie) en van de MSCI World Index met nettodividenden in euro's, 23-09-2022 t/m 22-09-2023. Weergegeven in euro.
v Bron: FactSet, per 13-02-2024. Het totaalrendement van de MSCI Netherlands en het rendement van de MSCI EMU met nettodividenden in euro's, 14-03-2017 t/m 26-10-2017. Weergegeven in euro.
vi Bron: FactSet, per 13-02-2024. Het totaalrendement van de MSCI Belgium en het rendement van de MSCI EMU met nettodividenden in euro, 17-12-2018 t/m 06-02-2020. Weergegeven in euro.