Het is niet al goud wat blinkt

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe herkent u vaak voorkomende kenmerken van vroege bullmarkten?
Drie tips om tijdens een crisis kalm te blijven en op lange termijn te blijven denken

Goud heeft een rijke geschiedenis. Al duizenden jaren wordt dit edele metaal op verschillende manieren gebruikt: in juwelen, als munteenheid, begraven in tombes, enzovoort. Men heeft zelfs geprobeerd het te drinken! Gelukkig sloeg dat nooit aan, maar velen beschouwen goud wel nog steeds als een rendabele langetermijnbelegging en een goed alternatief voor aandelen en vastrentende waarden. Goud wordt ook wel eens gezien als een goede bescherming tegen inflatie. Maar het kan meer risico's inhouden dan sommigen denken.

De populariteit van goud schommelt en laait vaak op na een opleving met stijgende goudprijzen. Goud is echter gewoon een grondstof, een fysiek goed waarvan de prijs wordt bepaald door vraag en aanbod. Als de hoeveelheid goud die men wil kopen (vraag) groter is dan de hoeveelheid die beschikbaar is (aanbod), gaat de prijs meestal omhoog tot vraag en aanbod weer in evenwicht zijn. Het tegenovergestelde gebeurt net zo vaak. De prijzen van grondstoffen zoals zilver, staal, tarwe en olie zijn allemaal afhankelijk van vraag en aanbod. Soms schieten ze de hoogte in en soms kelderen ze. In het verleden zijn er periodes geweest waarin goud fors (en voor lange tijd) daalde. Het is dus niet de veilige haven die sommige beleggers erin zien.

Op lange termijn presteert goud zwak

Om de risico's van goud te begrijpen, is het nuttig om de goudprijzen uit het verleden onder de loep te nemen. Sinds goud vanaf 1973 in de VS vrij verhandeld mag worden, hebben wereldwijde aandelen een cumulatief rendement van 4.445% opgeleverd, of 8,3% op jaarbasis1. Ook Amerikaans tienjaarsschatkistpapier deed het goed, met een cumulatief rendement van 2.254%, of 7,1% op jaarbasis2. Goud behaalde echter slechts een rendement van 1.042%, of 5,6% op jaarbasis3. Niet zo denderend.

Op lange termijn presteert goud dus zwak, maar er is meer. Net als veel andere grondstoffen kent goud doorgaans lange periodes van stijging of daling. Uit Figuur 1 blijkt bijvoorbeeld dat er sinds 1973 ongeveer zeven periodes van grote stijgingen zijn geweest. Maar die periodes besloegen slechts 18% van de tijd4. Vergeleken bij aandelen, die in dezelfde tijdspanne over voortschrijdende periodes van 12 maanden 77% van de tijd stegen, is dat een laag percentage5. Bovendien kunnen de periodes waarin goud daalt, zenuwslopend zijn. Na een stijging in de late jaren ‘70 en de vroege jaren ‘80 viel goud fors terug en het duurde meer dan 25 jaar tot het opnieuw het niveau haalde van voor de terugval. De MSCI World Index ging er in die periode 2.063% op vooruit – een enorme gemiste kans voor goudbeleggers6. Kunt u een mindere prestatie zo lang verkroppen?

Figuur 1: Goud presteert vaker slecht dan goed

Goudprijs

Bron: FactSet, 8/1/2019. Locoprijs goud, maandelijks, 30/11/1973 – 31/12/2018. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

Beleggen in goud vereist nagenoeg perfecte markttiming

Om succesvol in goud te beleggen moet u de markt bijna perfect kunnen timen. Anders zult u waarschijnlijk, ongeacht het land of de valuta, lange periodes van verlies moeten aanvaarden en doorstaan. De goudprijzen kunnen stagneren, of jarenlang – mogelijk zelfs tientallen jaren – fors zakken.
Goudkoersen
Dus in plaats van u af te vragen of goud een goede belegging is, kunt u zich beter afvragen of u de markt goed kunt timen. De markttiming van de meeste mensen is niet goed genoeg om goud op exact het juiste moment te kopen en te verkopen. Is dat bij u wel het geval?

Hebt u in de jaren ‘90 een hele hoop Amerikaanse technologieaandelen gekocht vóór de legendarische stijging? Bent u vervolgens in maart 2000 overgegaan tot shortselling? Wist u dat u na de bearmarkt van 2000-2002 opnieuw in aandelen moest gaan beleggen en ze moest aanhouden tot 2007? Hebt u in oktober 2007 besloten om uw aandelen te verkopen om vervolgens in maart 2009 opnieuw in te stappen voor de start van de bullmarkt? Als u deze schommelingen op de aandelenmarkten niet correct had voorspeld, is de kans groot dat u ook goud niet op het juiste moment weet te kopen en te verkopen. Als u deze markttiming-strategie wel kunt toepassen op goud, dat op lange termijn slechts 18% van de tijd stijgt, kunt u dat ongetwijfeld ook bij aandelen. En die gaan veel vaker in stijgende lijn dan goud.

Vreemd genoeg voelen veel beleggers die toegeven dat ze de markt niet goed kunnen timen, zich wel comfortabel bij een belegging in goud, omdat het "veilig" is. Maar het is een grondstof als een andere. U kunt gerust gouden juwelen, versieringen en dergelijke kopen, maar voor uw beleggingsportefeuille is goud geen goed idee. Tenzij u een fantastische markttiming-strategie hebt.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Fabryki Mebli Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments België besteedt sommige aspecten van het dagelijks beleggingsadvies, van het portefeuillebeheer en van de transacties uit aan haar dochterondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). De transacties kunnen worden verricht door Fisher Investments België, Fisher Investments UK of andere dochterondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

1 1 Bron: FactSet, 18/1/2019. MSCI World Total Return Index met nettodividend, 31/12/1973 – 31/12/2018. Weergegeven in USD. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

2 Bron: Global Financial Data, Inc., 18/1/2019. 10-Year US Treasury Index van Global Financial Data, 31/12/1973 – 31/12/2018. Weergegeven in USD. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

3 Bron: Global Financial Data, Inc., 18/1/2019. Prijs onbewerkt goud – New York (USD/ounce), 31/12/1973 – 31/12/2018. Weergegeven in USD. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

4 Bron: FactSet, 8/1/2019. Locoprijs goud, maandelijks, 30/11/1973 – 31/12/2018. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en het Britse pond kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

5 Bron: FactSet, 13/3/2019. MSCI World Total Return Index met nettodividend over voortschrijdende periodes van 12 maanden, 31/12/1974 – 28/2/2019. Weergegeven in USD. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

Bron: FactSet, 13/3/2019. MSCI World Total Return Index met nettodividend, 21/1/1980 – 6/11/2007. Weergegeven in USD. Wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.