Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Fisher Investments België over de politiek in 2021
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten

De meeste beleggers weten dat aandelen volatiel kunnen zijn en aandelenbeleggingen daardoor soms zwaar op de maag kunnen liggen. Elke dag is het kop of munt of ze zullen stijgen of dalen. Maar over langere tijdspannes levert de aandelenmarkt doorgaans groei op, omdat langere periodes van sterkere groei (bullmarkten) afwisselen met periodes van dalingen die veroorzaakt worden door de kerncijfers (bearmarkten). Dat patroon wordt de marktcyclus genoemd. Verschillende aandelencategorieën kunnen soms aanzienlijk beter presteren dan de markt, naargelang waar u zich in de marktcyclus bevindt. Kleinere, waardegerichte bedrijven presteren bijvoorbeeld doorgaans beter vroeg in een bullmarkt, terwijl grotere, groeigerichte bedrijven het later in de cyclus vaak beter doen. Ook sector en regio kunnen een grote invloed hebben op het rendement. Bepalen waar u zich precies bevindt in de marktcyclus is niet altijd eenvoudig, maar als u er toch in slaagt, kunt u uw portefeuille wellicht zo positioneren dat u van de best presterende marktsegmenten kunt profiteren.

Marktcycli en kapitalisatie

Eén factor die invloed blijkt te hebben op het aandelenrendement tijdens een marktcyclus is de marktkapitalisatie of beurswaarde. Het is een maatstaf voor de waarde van alle aandelen van een bedrijf. De waarde wordt berekend door de aandelenkoers van een bedrijf te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande aandelen.

Smallcaps hebben doorgaans een zwakkere balans, meer schulden en minder betrouwbare inkomstenbronnen. Wanneer de kredietverlening daalt, vaak tijdens een bear- of late bullmarkt, krijgen kleinere bedrijven het doorgaans dan ook moeilijker. Aandelen van smallcaps worden weliswaar hard getroffen tijdens bearmarkten, maar behoren dan weer vaak tot de categorieën die het sterkst opveren in de beginfase van een bullmarkt. Smallcaps doen het goed wanneer er sprake is van een steile rentecurve en een overvloedige kredietverlening, typisch voor het begin van een bullmarkt. Smallcap-aandelen staan dan ook vaak aan de leiding aan het begin van een bullmarkt.

Betere prestaties van megacaps

Aandelen van largecaps beginnen vaak beter te presteren wanneer een bullmarkt halverwege is, maar het precieze moment waarop largecaps de leiderspositie van smallcaps overnemen, is niet eenduidig vast te stellen. Smallcaps en largecaps kunnen elk om beurt op kop komen, maar naarmate de bullmarkt vordert, bouwen grotere bedrijven hun voorsprong uit. De allergrootste bedrijven, de zogeheten megacaps, nemen doorgaans de leiding in de tweede helft van een bullmarkt. Onder megacaps verstaan we bedrijven waarvan de marktkapitalisatie groter is dan de gewogen gemiddelde marktkapitalisatie van de benchmark.

In de beginfase van een bullmarkt zijn de beursstijgingen breder doordat een gezonde economie en kredietverlening wijdverbreide groei bevorderen. Dat betekent dat een groter aantal aandelen goed presteert. Naarmate aandelen zich herstellen van de dieptepunten die ze tijdens de bearmarkt hebben bereikt en tot nieuwe hoogten beginnen te stijgen, worden beleggers echter selectiever. Daardoor worden de stijgingen minder algemeen: de marktstijgingen worden dan door minder bedrijven gedragen en voor beleggers wordt het belangrijker om die aandelen in hun portefeuille te hebben. Vaak gaat het dan om megacaps.

Marktkapitalisatieaandelen

Waarom lopen megacaps steeds verder voorop in de eindfase van bullmarkten? De economie blijft doorgaans groeien naarmate een bullmarkt vordert, maar het tempo neemt af, en grotere bedrijven zijn vaak beter toegerust om zelfs in een vertragende economie te blijven groeien. Vergeleken met kleinere bedrijven hebben megacaps schaalvoordelen, een sterkere balans, een stabielere winst, vlottere toegang tot kredieten, sterker gediversifieerde inkomstenbronnen en bekendere merknamen. Bovendien zullen beleggers die eerder niet in aandelen durfden te beleggen nu mogelijk wel instappen, omdat het sentiment gunstiger is. En dan zullen ze veeleer beleggen in bedrijven waar ze vertrouwd mee zijn, namelijk de grootste en bekendste. Ze zullen minder gauw instappen in kleinere bedrijven, die risicovoller kunnen lijken. Megacaps profiteren van die toestroom van nieuwe beleggers, maar ook van de doorgewinterde beleggers die zich richten op de best presterende aandelen.

Bepalen waar we ons in de marktcyclus bevinden is niet altijd eenvoudig. Een late bearmarkt kan eruitzien als een vroege bullmarkt, en wanneer we denken halverwege een bullmarkt te zitten, kan het zijn dat we nog maar een kwart gevorderd zijn. Als u te vroeg denkt dat de bullmarkt halverwege is, kunt u te snel overstappen op megacaps en de forse meerprestatie van smallcaps in de vroege bullmarkt mislopen. Als u echter te lang wacht, loopt u mogelijk de grote meerprestatie van megacaps mis. Welke aandelen op welk moment het best presteren, is niet duidelijk afgelijnd. Aandelen van smallcaps en megacaps wisselen elkaar vaak een tijdje af als sterkste stijgers, en tegendraadse rally's komen vaak voor. Ook kunnen marktcorrecties en andere korte periodes van extreme volatiliteit roet in het eten gooien. Verder is de weging van aandelen maar een van de vele factoren waar een belegger moet aan denken bij het samenstellen van zijn portefeuille. Maar als u nagaat waar in de bredere marktcyclus u zich bevindt, uw portefeuille op basis daarvan positioneert en het in de meeste gevallen bij het rechte eind hebt, dan kunt u uw beleggingsdoelstellingen wellicht sneller halen.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Fabryki Mebli Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments België deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.