Fisher Investments België bespreekt hoe u emotionele beleggingsbeslissingen kunt vermijden

Artikelen Fisher Investments België
Fisher Investments België neemt kapitaalbehoud onder de loep
Fisher Investments België legt uit wat we bedoelen met een stierenmarkt
Fisher Investments België biedt inzicht in de rol van kunstmatige intelligentie op de financiële markten
Fisher Investments België biedt inzicht in het verkopen van aandelen op het break-evenpunt
Fisher Investments België geeft kijk op niet-financiële alternatieve beleggingen
Fisher Investments België bespreekt hoe u emotionele beleggingsbeslissingen kunt vermijden
Fisher Investments België neemt capitulatie onder de loep
Fisher Investments België analyseert het belang van consumentenprijsindexen
Tussentijdse verkiezingen in de VS: is impasse gunstig of nadelig voor aandelen?
Is het verleden een proloog? Fisher Investments België neemt de marktgeschiedenis onder de loep​​
Fisher Investments België bespreekt de impact van natuurrampen op economieën en aandelen​​
Fisher Investments België over de actuele stand van zaken op de obligatiemarkten
Wat aandelenwaarderingen volgens Fisher Investments België aan beleggers prijsgeven​​
Fisher Investments België: laat de maatregelen van de centrale banken geen reden zijn om uit de aandelenmarkt te stappen​​
Waarom Fisher Investments België meent dat de demografie niet noodlottig hoeft te zijn voor de markten
Wat vormt de basis van het langetermijnrendement van aandelen?​​
Waarom Fisher Investments België de vrees voor een zwakkere groei niet deelt​​
Waarom Fisher Investments België vindt dat beleggers beter niet wachten op officieel recessienieuws​​
Waarom volgens Fisher Investments België de kosten van uw levensonderhoud
niet af te lezen zijn aan consumptieprijsindexen​​
Waarom aandelen zich niet veel aantrekken van vrijhandelsovereenkomsten​​
Drie tips die beleggers helpen om gedisciplineerd te blijven in onzekere tijden​​
Zo kijkt Fisher Investments België naar de cyclus op de aandelenmarkt ​​
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Fisher Investments België over de politiek in 2021
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
De digitaks: een storm in een glas water
Waarom verlaagt de ECB de rente?
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten de wereldhandel niet kapotmaken
Beleggersgids over inflatie
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Het is niet al goud wat blinkt
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Een andere kijk op politieke risico's
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Maakt verkopen in mei blij?
Fisher Investments Belgie
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Beleggen aandelen beurs

Angst en hebzucht. Veel beleggers laten hun visie op de markten – en hun beleggingsbeslissingen – heel erg kleuren door deze emoties, zo leert onze ervaring. Wij hebben geleerd dat er meer fouten op de loer liggen als we op basis van emoties beslissen over onze beleggingsportefeuille. Beleggers blijven beter op koers als ze zich bewust zijn van alle mogelijke valkuilen.

Angst is vaak te herleiden tot eerder geleden verliezen. Als beleggers zich door deze emotie laten leiden, lopen ze in onze ervaring vaak kansen mis. Uit onderzoek naar de gedragseconomie blijkt dat mensen zo'n hekel hebben aan verliezen, dat ze bereid zijn ver te gaan om meer verliezen te voorkomen. Zelfs als ze daar op langere termijn veel kwaad mee kunnen doeni. Sommige beleggers zijn bijvoorbeeld geneigd posities te verkopen als ze in de rode cijfers staan, in de hoop verdere waardedalingen te vermijden. Maar volgens Fisher Investments België is dit gedrag veel riskanter dan het op het eerste gezicht lijkt. Verkopen op een laagtepunt beitelt niet alleen de verliezen vast, het leidt ook vaak tot een gemiste kans om van een eventueel koersherstel te profiteren. U kent de uitspraak 'rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst'. Ook ons eigen onderzoek heeft dat uitgewezen. Dus als de beleggers uit dit voorbeeld zich na het koersherstel weer willen inkopen, moeten ze dat wellicht doen aan een hogere prijs dan waarvoor ze hun posities hadden verkocht. Daardoor wordt de schade alleen maar groter.

Zeker als de waarde van uw beleggingen maar blijft zakken, kan dat emotioneel erg zwaar zijn. Maar voor beleggers van wie de langetermijndoelen, -behoeften en de risicotolerantie in lijn liggen met het rendement van de aandelenmarkten op langere termijn, betekent belegd zijn tijdens een marktneergang niet dat ze hun langetermijndoelen niet meer kunnen halen, zo suggereert een onderzoek van Fisher Investments België naar de marktgeschiedenis. Wereldwijde aandelen behalen over de lange termijn gemiddeld een rendement van 10,0% op jaarbasis, waarbij berenmarkten en andere marktdalingen gewoon zijn meegerekendii. We zijn er daarom van overtuigd dat beleggers die in zulke tumultueuze periodes op koers weten te blijven, op lange termijn de vruchten kunnen plukken van hun discipline.

Tegelijkertijd hebben we ontdekt dat sommige beleggers uit hebzucht geneigd zijn meer risico te nemen, in de hoop grotere rendementen te behalen. Hebzucht kan ons veel verschillende dingen laten doen, zoals beleggen met geld dat we eigenlijk niet kunnen missen, een belegging niet genoeg spreiden of een positie innemen omdat deze het onlangs heel goed heeft gedaan. Maar Fisher Investments België vindt één ding nog veel riskanter dan al die andere zaken, namelijk beleggen met een effectenkrediet (effecten kopen met geleend geld, ook wel ‘margin call’ genoemd). Met een effectenkrediet is uw potentiële rendement een stuk hoger omdat u met een marginlening een stuk meer geld kunt inleggen. Maar er is een belangrijke keerzijde aan verbonden. U loopt namelijk het risico meer te verliezen dan u zelf hebt ingelegd. Soms krijgt u bij een dergelijke belegging te maken met een marginverplichting en moet u nog meer van uw eigen geld inleggen als uw marginrekening onder een bepaalde waarde zakt. En als u niet voldoende inlegt om aan de voorwaarde te voldoen, kan uw broker u dwingen uw beleggingen te verkopen na een waardedaling – met alle problemen van dien, zoals eerder reeds is toegelicht.

Fisher Investments België heeft de marktgeschiedenis onder de loep genomen en geconstateerd dat volatiliteit soms een aanwijsbare oorzaak heeft en soms helemaal niet. Dus als er volatiliteit opsteekt, kan dat beleggers met hoge effectenkredieten in een lastig parket brengen. Beleggen met een hefboom (een relatief klein deel van uw eigen kapitaal inleggen om posities van een grotere onderliggende waarde te bezitten) is niet al te verstandig, maar toch merken we vaker dan ons lief is dat beleggers door de eurotekens in hun ogen soms blind zijn voor de risico’s. Realistische verwachtingen zijn volgens ons erg belangrijk, dus wij raden aan ernaar te streven de markt te evenaren – een goede manier om hebzucht voor te zijn. Met goed inzicht in wat realistisch is en wat onwaarschijnlijk is, zorgen beleggers ervoor dat ze niet wanhopig achter populaire beleggingscategorieën of beleggingen aanlopen.

Het loont zeker de moeite om uzelf vóór iedere beleggingsbeslissing een aantal vragen te stellen. Ten eerste: wat is mijn uitgangspunt voor deze actie, en heb ik daarbij aan de toekomst gedacht? Uit onderzoek van Fisher Investments België naar de marktgeschiedenis blijkt dat de aandelenkoersen vooral reageren op economische en politieke factoren waarvan verwacht wordt dat ze in de komende drie tot dertig maanden gevolgen hebben voor de bedrijfswinsten. Wij zijn dan ook van mening dat het geen zin heeft om veel waarde te hechten aan theorieën die gebaseerd zijn op eerdere gebeurtenissen en marktbewegingen. Ten tweede: hoe past deze actie binnen een plan voor de lange termijn? Fisher Investments België is ervan overtuigd dat beleggers er heel goed aan doen om een financieel plan op te stellen en bij te houden dat optimaal aansluit bij hun persoonlijke doelstellingen, behoeften en risicotolerantie. Als u met een bepaalde beleggingsbeslissing zou afwijken van uw plan, loont het de moeite om na te gaan of deze beslissing binnen uw strategie past. En ten slotte: wat als deze stap verkeerd is? Een belangrijk symptoom van een emotionele beslissing is als we de daadwerkelijke kosten van een fout over het hoofd zien of het zelfs niet bij ons opkomt dat de beslissing überhaupt verkeerd zou kunnen zijn.

Soms is het misschien verleidelijk om impulsieve beleggingsbeslissingen te nemen, maar Fisher Investments België raadt u aan om eerst uw tijd te nemen en eens goed na te gaan waarom u ineens actie wilt ondernemen. Op die manier kunt u beter op koers blijven voor uw beleggingsdoelen voor de lange termijn. Bovendien voorkomt u zo wellicht dat u zich al te veel door uw emoties laat leiden.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments België:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsBelgie
Twitter: https://twitter.com/FisherInvestBE
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-europe---belgië

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg, is samen met de handelsnaam Fisher Investments Europe geregistreerd in het Registre de Commerce et des Sociétés (""RCS"") onder nummer B228486. Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (""CSSF"") en de statutaire zetel is geregistreerd op: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

_______________________________________________
i “The Effect of Myopia and Loss Aversion on Risk Taking: An Experimental Test,” Richard H. Thaler, Amos Tversky, Daniel Kahneman en Alan Schwartz, The Quarterly Journal of Economics, mei 1997. “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk,” Daniel Kahneman en Amos Tversky, Econometrica, maart 1979.
ii Bron: FactSet, 14-2-2023. Gebaseerd op het geannualiseerde rendement in euro van de MSCI World Index met netto-dividenden, 31-12-1970 tot en met 31-12-2022. Cijfers zijn weergegeven in Britse ponden vanwege de beperkte geschiedenis van de euro. Schommelingen in de wisselkoers tussen de euro en het Britse pond kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen. Een berenmarkt is een langdurige, door fundamentals aangejaagde daling op de aandelenmarkt van 20% of meer.