Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is

Artikelen Fisher Investments België
Fisher Investments België neemt cryptomunten onder de loep
Fisher Investments België over de Griekse ervaringen met classificatie
De ervaringen van Fisher Investments België met kredietratings
Vanuit haar ervaring bespreekt Fisher Investments België het fenomeen
van financiële oplichting en geven we aan hoe u dat kunt signaleren en vermijden
Fisher Investments België legt uit waarom vroeg instappen niet per se nodig is
Fisher Investments België neemt kapitaalbehoud onder de loep
Fisher Investments België legt uit wat we bedoelen met een stierenmarkt
Fisher Investments België biedt inzicht in de rol van kunstmatige intelligentie op de financiële markten
Fisher Investments België biedt inzicht in het verkopen van aandelen op het break-evenpunt
Fisher Investments België geeft kijk op niet-financiële alternatieve beleggingen
Fisher Investments België bespreekt hoe u emotionele beleggingsbeslissingen kunt vermijden
Fisher Investments België neemt capitulatie onder de loep
Fisher Investments België analyseert het belang van consumentenprijsindexen
Tussentijdse verkiezingen in de VS: is impasse gunstig of nadelig voor aandelen?
Is het verleden een proloog? Fisher Investments België neemt de marktgeschiedenis onder de loep​​
Fisher Investments België bespreekt de impact van natuurrampen op economieën en aandelen​​
Fisher Investments België over de actuele stand van zaken op de obligatiemarkten
Wat aandelenwaarderingen volgens Fisher Investments België aan beleggers prijsgeven​​
Fisher Investments België: laat de maatregelen van de centrale banken geen reden
zijn om uit de aandelenmarkt te stappen​​
Waarom Fisher Investments België meent dat de demografie niet noodlottig hoeft te zijn voor de markten
Wat vormt de basis van het langetermijnrendement van aandelen?​​
Waarom Fisher Investments België de vrees voor een zwakkere groei niet deelt​​
Waarom Fisher Investments België vindt dat beleggers beter niet wachten op officieel recessienieuws​​
Waarom volgens Fisher Investments België de kosten van uw levensonderhoud
niet af te lezen zijn aan consumptieprijsindexen​​
Waarom aandelen zich niet veel aantrekken van vrijhandelsovereenkomsten​​
Drie tips die beleggers helpen om gedisciplineerd te blijven in onzekere tijden​​
Zo kijkt Fisher Investments België naar de cyclus op de aandelenmarkt ​​
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Fisher Investments België over de politiek in 2021
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
De digitaks: een storm in een glas water
Waarom verlaagt de ECB de rente?
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten de wereldhandel niet kapotmaken
Beleggersgids over inflatie
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Het is niet al goud wat blinkt
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Een andere kijk op politieke risico's
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Maakt verkopen in mei blij?
Fisher Investments Belgie
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen

In tijden van crisis of vermeende crisis is vaak actie nodig. Als je huis in brand staat of als je getuige bent van een auto-ongeluk, moet je echt iets doen en wel meteen. Maar als het om beleggen gaat, is vaak veel minder duidelijk of onmiddellijke actie nodig is en uw belang op lange termijn dient. Desondanks voelen veel beleggers zich gedwongen om in te grijpen als ze verontrustende krantenkoppen lezen of met volatiele markten geconfronteerd worden. Stresserende omstandigheden als deze lokken bij de mens instinctieve vecht- of vluchtreacties uit. Weet dat het twee mogelijke acties zijn, maar dat u niet het ene of het andere hoeft te doen; u kunt ook afwachten en zien wat er gebeurt.

Besluiten om niets te doen, is in turbulente tijden vaak de verstandigste keuze die een belegger kan maken. ‘Niets doen’ kan, na een zorgvuldige afweging van de situatie, een actieve beslissing zijn om u aan uw plan te houden. Niets doen kan helpen om u op het juiste spoor te houden, terwijl ingrijpen en afwijken van uw beleggingsplan juist kan verhinderen dat u uw langetermijndoelstellingen realiseert. Door correcties – korte, abrupte en door sentiment veroorzaakte dalingen van 10% tot 20% – als een casestudy te gebruiken, laten we zien hoe actie ondernemen en een deel of al uw beleggingen verkopen als reactie op neerwaartse marktvolatiliteit, u duur kan komen te staan.

Casestudy: de potentiële kosten van snel en daadkrachtig actie ondernemen

Uit de markt stappen tijdens een correctie kan u misschien een goed gevoel geven. U grijpt daadkrachtig in en kijkt misschien met plezier toe hoe de markt blijft dalen nadat u aandelen hebt verkocht. Maar dat plezier zou wel eens kunnen omslaan in spijt. Want correcties komen meestal voort uit psychologische factoren of ongegronde angsten en ze verdwijnen doorgaans weer even snel en onverwacht als ze gekomen zijn. Correcties proberen te timen, kan u duur komen te staan. Als u verkoopt nadat de correctie begonnen is en pas laat weer instapt, worden de verliezen al snel onomkeerbaar, omdat u het herstel gedeeltelijk misloopt.

In Figuur 1 vindt u een voorbeeld van wat de gevolgen zouden kunnen zijn als u uw aandelen na een daling verkoopt en vervolgens een deel van het scherpe herstel misloopt dat gewoonlijk volgt. In deze figuur worden twee hypothetische beleggers gevolgd tijdens en na de wereldwijde correctie van 21 mei 2015 tot en met 11 februari 2016. In dit voorbeeld wordt het rendement in USD weergegeven en hoewel de cijfers voor verschillende valuta's anders zijn, blijft de boodschap hetzelfde. Voor de eenvoud gaan we ervan uit dat beide beleggers op 2 januari 2015 voor USD 1 miljoen belegd zijn in de MSCI World Index. Belegger A hield zijn belegging gedurende de hele correctie en de nasleep daarvan aan, terwijl belegger B op 11 februari 2016, het dieptepunt van de correctie, zwichtend voor angstwekkende krantenkoppen en de paniek onder beleggers, zijn aandelen verkocht. Kort daarna veranderde belegger B van koers. Slechts gedurende één maand hield hij zijn belegging in contanten aan. Maar juist in die maand maakten de wereldwijde aandelenmarkten een sprong van 11%. Alleen al doordat belegger B die winst misliep, was zijn portefeuille aan het eind van 2016 aanzienlijk minder waard dan die van belegger A. Tot overmaat van ramp voor belegger B sloot hij 2016 af met een daling, terwijl de portefeuille van belegger A sinds begin 2015 met 6,6% was gestegen. Dit is een extreem voorbeeld, maar het illustreert dat het proberen te timen van correcties op het moment zelf weliswaar verstandig kan lijken, maar een averechtse uitwerking kan hebben en onbedoeld schadelijk kan zijn voor uw portefeuille.

Figuur 1: Uitstappen kan u duur komen te staan

Beleggenaandelen

Bron: FactSet, 10/01/2019. Rendement van de MSCI World Index met nettodividenden en de Bank of America US Treasury Bill (3-Month) Total Return Index, 31/12/2014 – 30/12/2016. De driemaands-T-bill wordt gebruikt om de contante waarde van de opbrengsten bij benadering te bepalen. Geïndexeerd naar USD 1.000.000 op 31/12/2014. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

Beleggingstrategie

Hoe kunt u in moeilijke tijden sterk blijven?

Niets doen tijdens een correctie, terwijl dit op dat moment misschien niet goed aanvoelt, kan een actieve beslissing zijn die waarschijnlijk vruchten zal afwerpen als u in staat bent om lang genoeg gedisciplineerd te blijven. Tijdens een schijnbare crisis kan het moeilijk zijn om met het gevoel om te gaan dat u daar maar gewoon zit, terwijl anderen misschien uit de markt stappen en volhouden dat dit een slimme zet is. Zelfs sommige adviseurs en andere deskundigen kunnen beleggers aansporen om hun portefeuille te wijzigen. Dus wat kunt u doen? Vraag u af of de terugval vooral lijkt te worden veroorzaakt door verslechterende economische kerncijfers of door sentiment – met andere woorden door beleggersangst. Als ongegronde of overdreven angst de hoofdoorzaak is, zijn wij van mening dat het waarschijnlijk het beste is om niets te doen en de marktvolatiliteit gewoon te ondergaan.

Helaas is het niet gemakkelijk om geduldig en terughoudend te zijn, zeker niet bij tumultueuze markten. Onze evolutionaire geschiedenis heeft ons instinct om onder druk snel te handelen beloond. De kapitaalmarkten stellen ons echter voor heel andere uitdagingen dan die waar we in het grootste deel van de menselijke geschiedenis mee te maken hebben gehad. Gelukkig hoeft u dit menselijke instinct niet te volgen. Hier zijn enkele strategieën die u helpen om geduldig en met een klare kijk beleggingsbeslissingen te nemen.

 • Neem een langetermijnvisie aan. Herinner uzelf aan uw langetermijndoelstellingen en hoe u die het best zou kunnen bereiken. Als u uw portefeuille op lange termijn wilt laten groeien, is het aanhouden van aandelen waarschijnlijk belangrijk in uw beleggingsplan.
 • Bereid u mentaal voor op correcties of andere dalingen. Marktvolatiliteit is normaal.
 • Ga na of een recente terugval van de aandelenmarkten te wijten was aan negatieve kerncijfers. Als dat niet zo is of als angst een belangrijkere oorzaak is, hoeft u zich er misschien niet al te veel zorgen over te maken.
 • De lange geschiedenis van de kapitaalmarkten kan soelaas bieden. Correcties zijn tijdelijk en meestal kortstondig, en zelfs aan bearmarkten komt er uiteindelijk een einde. Uit het verleden blijkt dat de markten veel vaker en veel sterker stijgen dan dalen. Aandelen voor lange tijd aanhouden is een van de beste manieren om te profiteren van economische groei, innovatie en samengestelde interest.

  Het is niet gemakkelijk, maar hopelijk kunnen deze tips u helpen om de lange termijn voor ogen te houden en geruststelling te vinden in de uitzonderlijke historische prestaties van aandelen. In het gemiddelde jaarrendement op lange termijn van de MSCI World Index (8,8%) is ook het rendement van bearmarkten en correcties verwerkt, wat erop wijst dat markttiming voor langetermijnbeleggers overbodig is. De verstandigste en meest voorzichtige aanpak voor langetermijnbeleggers wordt vaak gekenmerkt door geduld en terughoudendheid. De volgende keer dat de marktvolatiliteit toeslaat, overweeg dan om u terughoudend op te stellen – te besluiten om niet in te grijpen – als een actieve keuze en als een van de potentieel meest lonende beslissingen die u als belegger op lange termijn kunt nemen.

  Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Fabryki Mebli Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments België besteedt sommige aspecten van het dagelijks beleggingsadvies, van het portefeuillebeheer en van de transacties uit aan haar dochterondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). De transacties kunnen worden verricht door Fisher Investments België, Fisher Investments UK of andere dochterondernemingen.

  Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

  Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsBelgie/
  Twitter: https://twitter.com/FisherInvestBE
  LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-europe---belgië
  ___________________________
  i Bron: FactSet, 07/01/2019. Rendement in USD van de MSCI World Index met nettodividenden, 11/02/2016 – 11/03/2016. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.
  ii Bron: FactSet, 07/01/2019. Rendement in USD van de MSCI World Index met nettodividenden, 31/12/2014 – 31/12/2016. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.
  iii Bron: FactSet, 11/12/2019. Jaarrendement van de MSCI World Index, 31/12/1969 – 29/11/2019. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.