De digitaks: een storm in een glas water

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe herkent u vaak voorkomende kenmerken van vroege bullmarkten?

De Europese leiders zijn al jarenlang in de ban van één vraag: hoe moeten ze het Europese belastingbeleid aanpassen om ook belasting te kunnen innen bij bedrijven die in de EU digitale diensten leveren, maar daar niet fysiek gevestigd zijn – en dus niet aan plaatselijke belastingen onderhevig zijn? We horen regelmatig experts en politici klagen dat techgiganten – meestal Amerikaanse – niet afdragen wat ze eigenlijk zouden moeten. Deze kwestie is een ‘hot topic’ tijdens EU-conferenties, de G-7- en de G-20-top. Staatshoofden zijn het er vaak over eens dat er iets moet veranderen, maar niet over de manier waarop. Hoewel dit een zweem van onzekerheid legt over de aandelen van technologiebedrijven, geloven we niet dat het grote negatieve gevolgen heeft of reden is voor beleggers om de sector te mijden.

De administratieve genesis van de EU-digitaks gaat terug tot maart 2018, toen de Europese Commissie (EC) met een nieuw belastingvoorstel haar pijlen voor het eerst op technologiegiganten richttei . Dergelijke bedrijven worden tegenwoordig belast op basis van de zogenoemde ‘vaste inrichting’-regeling, wat betekent dat ze alleen belasting afdragen waar ze fysiek gevestigd zijniI . Als gevolg daarvan vestigen veel internetgiganten zich in EU-landen met lage belastingen – zoals Ierland en Luxemburg, om zo toegang te krijgen tot de Europese markt en voor al hun Europese inkomsten het relatief lage belastingtarief te betalen. Overheden in andere EU-lidstaten vinden dat zij ten onrechte gehinderd worden bij het belasten van de handelsactiviteiten die in hun land plaatsvinden.

Digitaks
De EC stelde daarom voor de verkoop van internetgiganten te belasten in het land waar de transactie plaatsvindt (dat wil zeggen, waar de gebruikers zich bevinden), in plaats van in het relatieve belastingparadijs waar de dochteronderneming van de internetgigant gevestigd is. De Franse president Emmanuel Macron – uitgesproken voorstander van de digitaks – heeft er ijverig voor gelobbyd dat de taks de gehele EU zou dekken. Ierland, Denemarken, Zweden en Finland lagen echter dwars, en dus kwam het digitaks-voorstel van de EC uiteindelijk niet van de grond.

Frankrijk kondigde dan maar eind vorig jaar aan een eigen taks in te voeren. De Franse senaat keurde in juli een belastingheffing van 3% goed op de Franse inkomsten van een aantal grote techspelersiii . De Amerikaanse regering was hier niet over te spreken. De Amerikaanse president Donald Trump liet verstaan dat hij het als een gerichte actie tegen Amerikaanse ondernemingen ziet, omdat de belasting bedoeld is voor bedrijven met een digitale omzet van meer dan 25 miljoen euro in Frankrijk en meer dan 750 miljoen euro wereldwijd. In de praktijk komt dat neer op grote, Amerikaanse technologie- en vergelijkbare bedrijven. De Franse overheid hield vol dat de actie een soeverein fiscaal besluit is en deel uitmaakt van een bredere Europese en wereldwijde inspanning. Nadat de VS met vergeldende heffingen op Franse goederen zoals wijn en kaas dreigde, kwam de VS in de wandelgangen van de G-7-top in augustus tot een overeenkomst met Frankrijkiv . In de deal zegde Macron toe dat Frankrijk de nieuwe belasting afschaft en de bedrijven die de belasting hebben afgedragen terugbetaalt, zodra er internationale consensus is over digitale belastingheffing.

De grote Amerikaanse technologiebedrijven zullen het compromis waarschijnlijk positief onthalen, maar we geloven niet dat de belasting überhaupt een grote tegenslag voor hen was. Zelfs een pan-Europese versie zou naar onze mening niet veel meer impact hebben. De Franse minister van Financiën voorspelde dat de belasting jaarlijks 500 miljoen euro zou opleveren – een bedrag dat verbleekt bij de totale omzet en snelle groei van dergelijke bedrijven. Amazon en Apple – twee ondernemingen die de digitaks hadden moeten betalen – hebben in 2018 respectievelijk 232,9 miljard en 265,6 miljard dollar omzet geboektv . Het zou bovendien voor ieder land een uitdaging zijn om de belasting op internetbedrijven daadwerkelijk te innen. Want de plaatselijke omzet, noch de kosten om die omzet te halen, leveren wellicht voldoende betrouwbare schattingen van de totale omzet op om het plaatselijk belastbare inkomen te verifiëren.

Een breed gedragen internationale overeenkomst zou weliswaar slagkrachtiger zijn, maar de ontwikkelingen van afgelopen zomer tonen dat het beleggers niet moet beletten om in de nabije toekomst technologieaandelen aan te houden. Ten eerste is het niet waarschijnlijk dat er op korte termijn überhaupt een overeenkomst komt. Als de EU al niet akkoord geraakt over digitale belastingheffing is het nog minder waarschijnlijk dat het internationaal wel zou lukken. OESO-landen overleggen momenteel internationaal over digitale belasting. Er is in de jaren dat die gesprekken lopen nog maar weinig vooruitgang geboekt. Ze botsen tegen dezelfde obstakels als de EU: landen hebben verschillende prioriteiten.

Als er toch een akkoord over digitale belastingheffing zou worden bereikt, zullen bedrijven zich bovendien wellicht aanpassen. Een internationale digitaks is waarschijnlijk niet zo groot dat technologiereuzen hem niet zouden aankunnen. En als hij zou worden ingevoerd, zal de EC volgens ons minder geneigd zijn om grote Amerikaanse technologiebedrijven incidenteel boetes voor vermeende concurrentievervalsing op te leggen. We vermoeden namelijk al langere tijd – zonder bewijzen evenwel – dat deze regelgeving gebruikt wordt ter vervanging van belastingheffing. In dat opzicht zou een belasting de onzekerheid rond Europese regelgeving enigszins op kunnen klaren en zou het innen van belasting voorspelbaarder worden – wat wellicht een positieve ontwikkeling is voor de bedrijven in kwestie.

Het lijkt ons niet zo waarschijnlijk dat EU-politici de Amerikaanse internetgiganten met torenhoge belastingen willen straffen zoals veel financiële verslaggeving suggereert. Aangezien onmiddellijke actie onwaarschijnlijk is en eventuele beleidsveranderingen waarschijnlijk door onenigheid tussen EU-lidstaten afgezwakt worden, lijkt de digitaks ons eerder een bron van tijdelijke onzekerheid dan een wezenlijk gevaar voor Amerikaanse technologiebedrijven en vergelijkbare bedrijven die in Europa actief zijn.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Fabryki Mebli Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments België besteedt sommige aspecten van het dagelijks beleggingsadvies, van het portefeuillebeheer en van de transacties uit aan haar dochterondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). De transacties kunnen worden verricht door Fisher Investments België, Fisher Investments UK of andere dochterondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

______________________________________
i “EU executive unveils plan for digital tax on tech giants,” Staff, Deutsche Welle, 21/3/2018. https://www.dw.com/en/eu-executive-unveils-plan-for-digital-tax-on-tech-giants/a-43064087 ii “Macron's quest for an international tax on digital services,” Richard Lough, Reuters, 22/8/2019. https://www.reuters.com/article/us-g7-summit-digital-tax-explainer/explainer-macrons-quest-for-an-international-tax-on-digital-services-idUSKCN1VC0VH iii “France approves digital tax on American tech giants, defying US trade threat,” Elizabeth Schulze, CNBC, 11/7/2019. https://www.cnbc.com/2019/07/11/france-passes-digital-tax-on-us-tech-firms-despite-trade-threat.html iv “US and France have reached a deal on digital tax, Macron says,” Elizabeth Schulze, CNBC, 26/8/2019. https://www.cnbc.com/2019/08/27/france-and-us-reach-draft-compromise-on-french-digital-tax.html vAmazon has its first $200 billion sales year, but growth is slowing,” Seth Fiegerman, CNN Business, 31/1/2019. https://www.cnn.com/2019/01/31/tech/amazon-earnings-q4-2018/index.html; “Apple Gives CEO Tim Cook 22% Increase in Pay,” Tripp Mickle, The Wall Street Journal,” 8/1/2019. https://www.wsj.com/articles/apple-gives-ceo-tim-cook-22-increase-in-pay-11546993284