De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden — maar niet zoals de meeste mensen denken

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Fisher Investments België over de politiek in 2021
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten

Disclaimer: Onze politieke commentaar is niet partij- of ideologiegebonden. Want politieke voorkeuren vormen volgens ons een gevaarlijke beleggingsfout. Wij hebben geen voorkeur voor een bepaalde politieke partij, politicus of ideologie en onze politieke analyses focussen uitsluitend op de mogelijke gevolgen voor de markt.

Praten over politiek kan heftige reacties uitlokken. En komt er daarnaast ook nog geld ter sprake, dan wordt er zeker geluisterd. Volgens ons werken financiële media een politieke hype vaak in de hand door personen, geruchten of gebeurtenissen voor te stellen alsof ze allesbepalend zijn voor de markt. Berichten over politici die goochelen met gigantische bedragen, en ophef over schulden, tekorten, overschotten, uitgaven, kredieten en grootse ideeën wakkeren de bezorgdheid onder beleggers aan. De politiek heeft volgens ons wel degelijk invloed op de markt. Maar het zijn niet partijen en personen – waarop deskundigen en beleggers zich veelal blindstaren – die de markt beïnvloeden. We kunnen ons zelfs de vraag stellen of politici daadwerkelijk in staat zijn om verandering te bewerkstelligen.

Beleggen2019

Onze analyse van de media en langdurige samenwerking met beleggers tonen dat de meeste mensen een vertekend beeld hebben van de politiek en haar invloed op de markt. Onder de indruk van retorische vaardigheden of een unieke stijl raken beleggers geobsedeerd door bepaalde personen, waardoor een bepaalde politicus de beste keuze lijkt te zijn. Velen denken dat bepaalde politieke partijen, ideeën en beleidsmaatregelen inherent goed of slecht zijn voor de markt. Ze zijn ervan overtuigd dat de ene partij ‘pro-business’ is en de andere juist niet. Wat ze daarbij echter vergeten is dat politici marketingmensen zijn. Ze spelen in op emoties en verspreiden opvattingen of agendapunten om politieke carrière te maken. Hun programma is niet per se wat ze zullen doen, maar doorgaans wel datgene waarmee ze het meeste stemmen denken binnen te halen. Veel politici, zelfs een aantal beroemde, zijn in de loop der tijd volledig van gedachten veranderd. Van tegen bezuinigingen gekante Griekse politici die zich plots achter kostenbesparingen en privatiseringen schaarden, tot Amerikaanse presidenten die terugkwamen op belastingbeloften: de geschiedenis staat bol van voorbeelden waarin de daad niet bij het woord werd gevoegd.

Wij denken dat markten niet geïnteresseerd zijn in personen en geen aantoonbare voorkeur hebben voor een bepaalde politieke partij of ideologie. Er bestaat niet zoiets als een inherent marktvriendelijke politieke leider of regering. Regeringen aan beide uiteinden van het politieke spectrum zijn in gelijke mate in staat om een beleid te voeren dat de markten bevalt of niet. Van oudsher denken beleggers dat rechtse (of centrumrechtse) partijen ondernemersvriendelijk zijn en linkse (of centrumlinkse) partijen niet. (Hoewel deze vlaggen de lading steeds minder goed dekken, omdat het wereldwijde populisme ook niet precies in een hokje past.) Kijk bijvoorbeeld naar Amerika, waar de rendementstatistieken van aandelen ver teruggaan in de tijd. Naar onze ervaring denken de meeste beleggers dat de Republikeinse Partij beter is voor aandelen dan de Democratische Partij. Maar sinds 1926 stijgt de US S&P 500 gemiddeld 14,8% in jaren waarin een Democratische president aan de macht is, tegenover 8,8% bij een Republikein. Daarmee is ook weer niet gezegd dat Democraten beter zijn voor de aandelenmarkt. Het betekent gewoonweg dat het gangbare idee van ondernemingsgezinde partijen een misvatting is. In heel Europa en wereldwijd zijn zowel links als rechts aan de macht geweest tijdens rooskleurige bullmarkten en verschrikkelijke bearmarkten. Er valt niet met zekerheid aan te tonen of de ene partij beter is dan de andere voor de markt. Bovendien hebben we geen ‘controlegroep’, zoals wetenschappers dat noemen. Dus kun je niet zeker weten wat er met de markt gebeurd zou zijn als de oppositiepartij of een andere politicus aan de macht was geweest. In de westerse wereld is het bedrijfsleven de motor van de economische activiteit — en bedrijven kunnen heel flexibel en veerkrachtig zijn. Het is soms moeilijk te zeggen of het beleid van een regering de economie helpt of juist hindert, zelfs bij steunmaatregelen. Bovendien bestaat in veel grote landen de regering niet uit één partij. Zelfs als de invloed van de politiek precies vast te stellen was, is niet altijd helemaal duidelijk wie de eer — of de schuld — moet krijgen voor wat de markt doet.

Markten laten zich niet leiden door partijen en personen, maar dat wil nog niet zeggen dat de politiek geen invloed heeft. In de ontwikkelde wereld draait het vooral om wetgevingsrisico. Hoe groot is de kans dat een regering, ongeacht de partij, een wetsvoorstel aanneemt dat eigendomsrechten wijzigt, waardoor de risicobereidheid ondermijnd wordt en de markt schade kan ondervinden? Omdat een radicale wetgeving de risico-aversie op de markt in de hand kan werken, denken wij dat een patstelling — politici die het niet met elkaar eens zijn en geen nieuwe wetten kunnen aannemen — veelal een goede zaak is. Het verkleint de kans dat politici ingrijpende wetgeving goedkeuren.

Soms betekent een patstelling dat oppositiepartijen de beleidsagenda van de regering voortdurend dwarsbomen. Wanneer een regering een kleine meerderheid heeft — of een minderheidsregering is — kan ze het moeilijk hebben om belangrijke wetgeving goedgekeurd te krijgen. Maar een patstelling kan ook voorkomen wanneer partijen intern verdeeld zijn, of bij onenigheid tussen coalitiepartners. Veel partijen hebben een twistzieke achterban die de partijlijn niet altijd volgt. Coalities zijn vaak verstandshuwelijken met weinig ideologische raakvlakken. Dat maakt dat er op wetgevend vlak niet veel gebeurt. Sommigen beweren dat een patstelling nodige hervormingen in de weg staat — wat in sommige landen waar is. Maar onze ervaring is dat een hervorming niet alleen winnaars maar ook verliezers oplevert. En in concurrentiekrachtigere economieën — zoals die in grote delen van de ontwikkelde wereld — zijn hervormingen doorgaans niet echt noodzakelijk. Een laag wetgevingsrisico beperkt onzekerheid, wat positief is voor aandelen. Wanneer er geen radicale veranderingen als een zwaard van Damocles boven de aandelenmarkten hangen, is dat volgens ons een zorg minder voor beleggers. Afgezwakte wetgeving die toch doorsijpelt wijkt doorgaans af van de oorspronkelijke wetsvoorstellen.
Europesevlag

Wat het beleid betreft komt het erop aan verder te kijken dan de voorkeuren. Waar het om gaat is de vraag in hoeverre een regering eigendomsrechten, beleggingen en de goede werking van de kapitaalmarkten kan beïnvloeden. Marktbewegingen zijn meestal gebaseerd op de kloof tussen realiteit en verwachtingen. Als hervormingen onderschatte risico's met zich meebrengen, kunnen aandelen in zwaar weer terechtkomen. Maar als de invloed van nieuw beleid kleiner is dan gevreesd, kan de opluchting positief uitpakken voor aandelenmarkten. Aandelen kunnen er ook de vruchten van plukken wanneer de invloed van het beleid gunstiger blijkt dan uit de media kon worden afgeleid. Uiteindelijk denken wij dat het niet gaat om politieke partijen of politici. Waar het volgens ons vooral om draait zijn hun maatregelen — en hoe deze maatregelen zich verhouden tot de verwachtingen.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Europe Limited in België gebruikt. Fisher Investments Europe Limited is geautoriseerd en gereguleerd door de Britse toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA-nummer 191609). Het is geregistreerd in Engeland (ondernemingsnummer 3850593). Fisher Investments Europe Limited heeft als maatschappelijke zetel: 2nd Floor, 6-10 Whitfield Street, London, W1T 2RE, Verenigd Koninkrijk.

Fisher Investments Europe Limited besteedt het portefeuillebeheer uit aan zijn moedermaatschappij, Fisher Asset Management, LLC, dat opereert onder de naam Fisher Investments, gevestigd is in de VS en onder toezicht van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission staat. Beleggen op de beurs brengt het risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie of betrouwbare indicatie van toekomstig rendement. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

________________________

1 Bron: Global Financial Data, Inc., per 17/1/2018. Gemiddeld jaarlijks rendement van de S&P 500 onder Democratische en Republikeinse presidenten in de VS, 1926 – 2017. Schommelingen in de wisselkoers tussen de dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.