Wat vormt de basis van het langetermijnrendement van aandelen?

Artikelen Fisher Investments België
Fisher Investments België biedt inzicht in het verkopen van aandelen op het break-evenpunt
Fisher Investments België geeft kijk op niet-financiële alternatieve beleggingen
Fisher Investments België bespreekt hoe u emotionele beleggingsbeslissingen kunt vermijden
Fisher Investments België neemt capitulatie onder de loep
Fisher Investments België analyseert het belang van consumentenprijsindexen
Tussentijdse verkiezingen in de VS: is impasse gunstig of nadelig voor aandelen?
Is het verleden een proloog? Fisher Investments België neemt de marktgeschiedenis onder de loep ​​
Fisher Investments België bespreekt de impact van natuurrampen op economieën en aandelen ​​
Fisher Investments België over de actuele stand van zaken op de obligatiemarkten
Wat aandelenwaarderingen volgens Fisher Investments België aan beleggers prijsgeven​​
Fisher Investments België: laat de maatregelen van de centrale banken geen reden zijn om uit de aandelenmarkt te stappen​​
Waarom Fisher Investments België meent dat de demografie niet noodlottig hoeft te zijn voor de markten
Wat vormt de basis van het langetermijnrendement van aandelen?​​
Waarom Fisher Investments België de vrees voor een zwakkere groei niet deelt​​
Waarom Fisher Investments België vindt dat beleggers beter niet wachten op officieel recessienieuws​​
Waarom volgens Fisher Investments België de kosten van uw levensonderhoud
niet af te lezen zijn aan consumptieprijsindexen​​
Waarom aandelen zich niet veel aantrekken van vrijhandelsovereenkomsten​​
Drie tips die beleggers helpen om gedisciplineerd te blijven in onzekere tijden​​
Zo kijkt Fisher Investments België naar de cyclus op de aandelenmarkt ​​
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Fisher Investments België over de politiek in 2021
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
De digitaks: een storm in een glas water
Waarom verlaagt de ECB de rente?
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Beleggersgids over inflatie
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Het is niet al goud wat blinkt
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Een andere kijk op politieke risico's
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Maakt verkopen in mei blij?
Fisher Investments Belgie
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen

Waarom heeft het zin om in aandelen te beleggen? Uit onderzoek van Fisher Investments, het moederbedrijf van Fisher Investments Europe, blijkt dat aandelen historisch gezien op lange termijn – over meerdere jaren en decennia – een hoger rendement genereren dan andere activaklassen zoals obligaties en contanteni. We kijken weliswaar naar rendement in het verleden, maar we denken dat het langetermijnpotentieel van aandelen niet is afgenomen. Waarom niet? In plaats van er blindelings op te vertrouwen, menen we dat beleggers er baat bij hebben om na te denken over wat aandelenbezit eigenlijk betekent.

Aandelen bezitten betekent dat u deelneemt in de toekomstige winst van een bedrijf. Als we naar de Amerikaanse S&P 500 Index kijken, waarvan de gegevens ver teruggaan in de tijd, zijn de winsten sinds 1925 op jaarbasis gemiddeld met 4,9% gestegenii. Voor de MSCI World Index, die representatief is voor de wereldwijde ontwikkelde markten, zijn de winsten sinds 1969, toen de gegevens voor het eerst werden verzameld, op jaarbasis met 5,5% gestegeniii. (Ter vergelijking: de winsten van de S&P 500 zijn sinds 1969 op jaarbasis met 6,2% gestegeniv. )

Er is volgens ons geen reden om aan te nemen dat er een einde komt aan de groei van de bedrijfswinsten. Denk aan de drijvende krachten erachter. Wereldwijde economische groei is er één van, net als het profiteren van langetermijntrends die verder reiken dan de cycli van de economie. Hoe meer economische activiteit er is, hoe meer winst er doorgaans gegenereerd kan worden door de bedrijven die in de economie actief zijn. Productiviteitsverbeteringen en technologische vooruitgang zijn naar onze mening de motor achter dit proces. Uit winstoogmerk proberen bedrijven over het algemeen, zo blijkt uit ons onderzoek, hun activiteiten te optimaliseren, d.w.z. meer output leveren met minder middelen om zo hun inkomsten te verhogen. Hierdoor komt er kapitaal vrij om andere groei-initiatieven te ontwikkelen, waardoor dus ook de winst omhooggaat. Uit onze analyse blijkt dat het aanpassings- en innovatievermogen van bedrijven leidt tot winst en dat aandelen daardoor op langere termijn kunnen groeien.


Een voor aandelenbeleggers cruciaal punt uit ons onderzoek is dat er historisch gezien geen grenzen zijn aan de vindingrijkheid van bedrijven en de groei van hun inkomsten. Dat geldt dus ook voor het aandelenrendement. Bedrijven zijn over het algemeen opmerkelijk bedreven in het wegnemen van problemen van mensen, via oplossingen die aan de behoefte van hun klanten voldoen. Naarmate die behoeften toenemen, nemen ook de winstvooruitzichten toe van bedrijven die oplossingen bieden.

Innovatieve bedrijven kunnen ook hun eigen vraag creëren door productcategorieën en zelfs hele nieuwe markten te bedenken die niemand zich had kunnen voorstellen. Software ging bijvoorbeeld van 0% van de Amerikaanse bedrijfsinvesteringen in 1959 naar 17% in het derde kwartaal van 2021, een nieuw record dat goed is voor een jaarlijkse productie van meer dan een half biljoen dollar (€ 450 miljard). Volgens ons weerspiegelt deze directe groei echter slechts een deel van de economische impact van software. Naar onze mening heeft de groei van software ertoe geleid dat andere economische domeinen, zoals de dienstensector, tot bloei zijn gekomen. Dankzij het toenemende gebruik van databanken, analytische spreadsheets, operationele dashboards, en meer recentelijk machine learning (ML), kunnen alle bedrijven (dus niet alleen softwarebedrijven) hun klantenrelatiebeheer verrijken.
Aandelenrendementen
Dit resulteert in een betere service, productiviteitsverbeteringen en verdere innovatie, die op hun beurt de economische groei, en dus ook de inkomsten, tot ver buiten de softwaresector stimuleren. Kijk maar naar elektronische medische dossiers, die hebben bijgedragen aan het terugdringen van het aantal medische fouten en kosten, zowel voor zorgverleners als patiënten. Zo biedt de recente aankondiging van de Britse nationale gezondheidsdienst (de National Health Service) om diagnoses te digitaliseren, uitzicht op meer en snellere tests, controles en scans, terwijl de administratieve lasten en het aantal onnodige procedures omlaaggaat. Daardoor kunnen mensen eerder worden behandeld en kunnen er betere resultaten worden geboektvi. In de VS hebben dergelijke software-investeringen een grote rol gespeeld in de groei van de dienstensector. Die evolueerde van ongeveer de helft van de Amerikaanse economie in 1959 tot meer dan twee derde vandaag, met een nog steeds groeiende productie van meer dan USD 16 biljoen (€ 13,8 biljoen) per jaarvii.

Of neem de klimaatverandering, waar veel commentatoren die we volgen over praten in termen van potentiële kosten en negatieve effecten. Maar naar onze mening is het eigenlijk niet meer dan het recentste probleem op de lange lijst die de mensheid al heeft afgewerkt. Het overwinnen van problemen was in het verleden een vruchtbare voedingsbodem voor innovatie, waardoor de bedrijven die de oplossingen creëerden veel winst konden maken. Walvisvaarders jaagden halverwege de 19e eeuw op potvissen vanwege hun schone en helder brandende olie, waardoor deze dieren bijna uitstierven. Tot de komst van kerosine, een van de vele ontdekkingen die tot een daling van de verlichtingskosten hebben geleidviii. Toen de ozonlaag van de aarde in de jaren tachtig bedreigd werd door klassieke koelmiddelen, stapten de industrieën die ze gebruikten snel en zonder al te veel gedoe over op niet-ozonafbrekende gassen, waardoor de schadelijke uitstoot met meer dan 99% werd verminderdix.

Hoewel het onderzoek en de ontwikkeling op het gebied van energie volgens ons zo traag verlopen dat ze geen invloed hebben op de marktontwikkeling van de komende drie tot dertig maanden, heeft het nucleaire onderzoek dat tegenwoordig wordt gecommercialiseerd, het potentieel om een energietransitie op gang te brengen. Deze transitie zal net zo ingrijpend zijn als de impact van kolengestookte stoommachines op de samenleving en de economie twee eeuwen geleden. Naast de voortdurende ontwikkelingen in wind-, zonne- en batterijtechnologie beschikken we ook over het potentieel van waterstof, geothermische energie, landwinning en koolstofafvang. Ook recyclage is mogelijk een enorme bron van kansen. Houd er rekening mee dat energietransities – en de technologische revoluties die ze veroorzaken – tientallen jaren kunnen duren. Pas toen Robert Stephenson zijn stoomlocomotief, de Rocket, op de markt introduceerde, kwam de industriële revolutie – vrij letterlijk – in beweging, bijna 60 jaar nadat deze werd ingeluid door de gemechaniseerde textielfabriek van Sir Richard Arkwrightxi. Na een lange ontwikkelingsperiode begon machine learning (ML) halverwege de jaren 2010 opmerkelijke successen te boekenxii. En nu? Onderzoekers gebruiken ML-technieken om betere kernreactoren en solid-state batterijen te maken, om nog maar te zwijgen van ontwerpchips waarmee de ML-processen zelf kunnen worden versneldxiii.

De geschiedenis herhaalt zich zelden, maar maakt volgens ons wel duidelijk hoe langetermijngroei de economische productie fundamenteel kan veranderen. Volgens ons laat het ook zien dat investeren in groei – oftewel aandelen bezitten van bedrijven die menselijk vernuft gebruiken om steeds weer nieuwe problemen, groot of klein, op te lossen – een aantrekkelijk rendement kan opleveren. We zijn van mening dat samenlevingen op lange termijn meer kennis vergaren dan ze verliezen, en dat ze die nieuwe kennis aanwenden om de levensstandaard van mensen te verbeteren, wat volgens ons een blijvende positieve factor is voor aandelen, aangezien bedrijven een grote rol spelen in die ontwikkeling. Succesvolle innovaties komen met horten en stoten, en het is niet gegarandeerd dat ze algemeen worden geaccepteerd en vooruitgang kunnen boeken. Wie dergelijke inspanningen ondersteunt met zijn kapitaal, ontkomt niet aan de onzekerheid en het risico op verlies waarmee dit proces gepaard gaat. Uit ons onderzoek blijkt dat dergelijke langetermijntrends zich in de regel zeer geleidelijk ontvouwen, en we denken niet dat ze een zinvolle basis vormen voor een marktvoorspelling op korte termijn. Marktcycli vinden plaats binnen technologische langetermijntrends. De dotcom-zeepbel werd eind jaren 1990 steeds groter en barstte aan het begin van de jaren 2000, ondanks de voortschrijdende langetermijnontwikkeling van de informatietechnologiexiv. Uit ons onderzoek blijkt dat die door fundamentele factoren veroorzaakte marktdalingen achteraf tijdelijke inzinkingen bleken tijdens de lange mars van groei en vooruitgang.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments België:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

  Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. _________________________________________

  Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments België deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

  Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

  i Bron: FactSet and Intercontinental Exchange, Inc., 15/11/2021. Gebaseerd op de MSCI World Index met netto-dividenden, 31/12/1969–31/10/2021, en de ICE BofA Euro Broad Market Index, 31/12/1995 – 31/10/2021.
  ii Bron: Global Financial Data, 15/11/2021. Gemiddelde winst op jaarbasis van de S&P 500, december 1925 – oktober 2021.
  iii Bron: FactSet, 15/11/2021. Gemiddelde winst op jaarbasis van de MSCI World, december 1969 – oktober 2021.
  iv Bron: Global Financial Data, 15/11/2021. Gemiddelde winst op jaarbasis van de S&P 500, december 1969 – oktober 2021.
  vBron: Federal Reserve Bank of St. Louis, 15/11/2021. Software-investeringen als percentage van de particuliere investeringen in vaste activa (excl. onroerend goed), 1e kwartaal 1959 – 3e kwartaal 2021.
  vi "£250 Million in NHS Technology to Modernise Diagnostics," Sajid Javid, GOV.UK, 08/11/2021.
  vii Bron: US Bureau of Economic Analysis, 15/11/2021. Particuliere dienstverlenende sectoren als percentage van het bruto binnenlands product (BBP, een maatstaf van overheden voor de economische output), 4e kwartaal 1959 – 2e kwartaal 2021.
  viii “Why the Falling Cost of Light Matters,” Tim Harford, BBC, 06/02/2017.
  viii "Ozone Layer," Hannah Ritchie en Max Roser, Our World in Data, juni 2018.
  i “How an AP1000 Plant Is Changing the Nuclear Power Paradigm Through District Heating, Desalination,” Sonal Patel, POWER, 01/11/2021. "Nuclear Fusion Edges Toward the Mainstream," Stanley Reed, New York Times, 18/10/2021. Geraadpleegd via het internetarchief.
  xi “The Death and Birth of Technological Revolutions,” Ben Thompson, Stratechery, 12/10/2021.
  xii “A Brief History of Neural Nets and Deep Learning,” Andrey Kurenkov, Skynet Today, 27/09/2020.