Tussentijdse verkiezingen in de VS: is impasse gunstig of nadelig voor aandelen?

Artikelen Fisher Investments België
De ervaringen van Fisher Investments België met kredietratings
Vanuit haar ervaring bespreekt Fisher Investments België het fenomeen
van financiële oplichting en geven we aan hoe u dat kunt signaleren en vermijden
Fisher Investments België legt uit waarom vroeg instappen niet per se nodig is
Fisher Investments België neemt kapitaalbehoud onder de loep
Fisher Investments België legt uit wat we bedoelen met een stierenmarkt
Fisher Investments België biedt inzicht in de rol van kunstmatige intelligentie op de financiële markten
Fisher Investments België biedt inzicht in het verkopen van aandelen op het break-evenpunt
Fisher Investments België geeft kijk op niet-financiële alternatieve beleggingen
Fisher Investments België bespreekt hoe u emotionele beleggingsbeslissingen kunt vermijden
Fisher Investments België neemt capitulatie onder de loep
Fisher Investments België analyseert het belang van consumentenprijsindexen
Tussentijdse verkiezingen in de VS: is impasse gunstig of nadelig voor aandelen?
Is het verleden een proloog? Fisher Investments België neemt de marktgeschiedenis onder de loep​​
Fisher Investments België bespreekt de impact van natuurrampen op economieën en aandelen​​
Fisher Investments België over de actuele stand van zaken op de obligatiemarkten
Wat aandelenwaarderingen volgens Fisher Investments België aan beleggers prijsgeven​​
Fisher Investments België: laat de maatregelen van de centrale banken geen reden
zijn om uit de aandelenmarkt te stappen​​
Waarom Fisher Investments België meent dat de demografie niet noodlottig hoeft te zijn voor de markten
Wat vormt de basis van het langetermijnrendement van aandelen?​​
Waarom Fisher Investments België de vrees voor een zwakkere groei niet deelt​​
Waarom Fisher Investments België vindt dat beleggers beter niet wachten op officieel recessienieuws​​
Waarom volgens Fisher Investments België de kosten van uw levensonderhoud
niet af te lezen zijn aan consumptieprijsindexen​​
Waarom aandelen zich niet veel aantrekken van vrijhandelsovereenkomsten​​
Drie tips die beleggers helpen om gedisciplineerd te blijven in onzekere tijden​​
Zo kijkt Fisher Investments België naar de cyclus op de aandelenmarkt ​​
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Fisher Investments België over de politiek in 2021
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
De digitaks: een storm in een glas water
Waarom verlaagt de ECB de rente?
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten de wereldhandel niet kapotmaken
Beleggersgids over inflatie
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Het is niet al goud wat blinkt
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Een andere kijk op politieke risico's
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Maakt verkopen in mei blij?
Fisher Investments Belgie
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Opmerking: ons politieke commentaar is bewust onpartijdig. We hebben geen voorkeur voor bepaalde politieke partijen of politici en beoordelen politieke ontwikkelingen uitsluitend op hun potentiële gevolgen voor de economie en de markt. Anders zouden we volgens ons de weg vrijmaken voor politieke vooringenomenheid en als gevolg daarvan inschattingsfouten maken.

In de loop der jaren is vaak geprobeerd om in kaart te brengen welke trends er op de aandelenmarkten opduiken in de nasleep van belangrijke politieke ontwikkelingen, zoals de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Sommige markttrends zijn betekenisloze statistische kronkels. Maar Fisher Investments België is ervan overtuigd dat er na Amerikaanse tussentijdse verkiezingen ook concrete patronen te ontdekken vallen in het aandelenrendement die niet louter toevallig zijn. Bij de tussentijdse verkiezingen – die altijd op de helft van de vierjarige ambtstermijn van een Amerikaanse president vallen, en daarom 'midterms' genoemd worden – zijn alle zetels van het Huis van Afgevaardigden en alle verlopen zetels van de Senaat verkiesbaar. Historisch gezien verliest de partij van de president tijdens deze verkiezingen enige macht, waardoor de uitvoerende en wetgevende macht worden gescheiden. Hierdoor heerst er de laatste twee jaren van de ambtstermijn van een president vaak politieke impasse en heeft nieuwe, daadkrachtige wetgeving minder kans om aangenomen te worden. Dit is doorgaans gunstig voor de Amerikaanse aandelenmarkten.

In dit artikel nemen we onder de loep hoe het rendement van aandelen beïnvloed kan worden door de cyclus van het Amerikaanse presidentschap, tussentijdse verkiezingen en politieke impasse. Zoals steeds zijn politieke drijfveren van de financiële markten slechts één stukje van de puzzel. Het blijft in de ogen van Fisher Investments België belangrijk om ook andere factoren mee te wegen als u uw beleggingsstrategie voor de lange termijn opstelt.

Presidentiële ambtstermijnen in de VS en de impact ervan op de markt

Als we voor elk jaar van de ambtstermijn van een Amerikaanse president het jaarrendement van de S&P 500 (een index van de vijfhonderd grootste bedrijven in de VS) naast elkaar zetten, zoals we in de onderstaande tabel hebben gedaan, tekenen zich duidelijke patronen af. In het eerste en tweede jaar van een presidentiële ambtstermijn zien we bijvoorbeeld vaker een negatief jaarrendement dan in het derde en vierde jaar. Het derde jaar van een ambtstermijn – ongeacht de partij – wordt het vaakst met een positief rendement afgesloten, dat gemiddeld ook hoger uitvalt. Het vierde jaar is veel vaker positief dan jaar één en twee. Uiteraard hebben Amerikaanse verkiezingen meer gevolgen voor de Amerikaanse aandelenmarkt dan voor andere markten, maar aangezien Amerikaanse bedrijven zo sterk vertegenwoordigd zijn in de wereldeconomie, hebben de verkiezingen ook consequenties voor de wereldwijde markten en internationale beleggers.

Anomalie van de presidentiële ambtstermijn: jaarrendement van de S&P 500, 1925-2022

Amerikaanse presidenten

Waar komt deze ommezwaai in het rendement vandaan?

En waarom gebeurt die ommezwaai dan consequent rond het midden van een ambtstermijn? Volgens Fisher Investments België is het antwoord duidelijk: politieke impasse. Als de uitvoerende en wetgevende tak van de Amerikaanse overheid niet onder de controle van één en dezelfde partij staan, kunnen politici het nauwelijks eens worden over wezenlijke wetgeving. Dat verkleint de kans dat er daadkrachtige nieuwe wetten worden goedgekeurd. De wetten die wél door beide Kamers geraken, verwateren vaak in het wetgevende proces. Een gebrek aan politieke actie en daadkrachtige wetgeving is misschien frustrerend voor de kiezer, maar voor aandelen is het vaak gunstig. Bij een lager wetgevingsrisico hoeft het bedrijfsleven zich minder zorgen te maken en hebben ondernemingen meer zekerheid om groeiplannen op te stellen. Nieuwe, vergaande wetgeving kan namelijk meer onzekerheid opleveren voor het bedrijfsleven en beleggers afschrikken. Dus wanneer eerdere beloftes voor grootscheepse wetswijzigingen niet ingelost worden, doen aandelen het doorgaans uitstekend.

Wanneer mensen zich kandidaat stellen voor het presidentschap, concentreren ze zich volgens Fisher Investments België van nature op belangrijke beleidskwesties die in de ogen van hun achterban opgelost moeten worden. In de eerste twee jaren van een ambtstermijn is de kans groter dat de partij van de zittende Amerikaanse president de controle heeft over het Huis van Afgevaardigden én de Senaat dan in het derde en vierde jaar. In deze eerste twee jaren is de kans dus groter dat er ambitieuze of politiek beladen wetsvoorstellen worden aangenomen, om verkiezingsbeloften in te willigen.

De geschiedenis leert dat de partij van de zittende president na de tussentijdse verkiezingen in het Congres vaak aan macht inboet. Sinds 1946 heeft de partij van de president na elke midterm-verkiezing zetels in het Huis van Afgevaardigden verloren – op één keer na –, en verloor diezelfde partij in 13 van de 19 verkiezingen zetels in de Senaat (in twee midterms bleef de zetelverdeling exact hetzelfde).

Fisher Investments België gelooft dat deze verhoogde impasse een van de belangrijkste drijfveren is voor de opleving van het aandelenrendement in het derde en vierde ambtsjaar. Aangezien politici uit beide kampen vaak weigeren compromissen te sluiten en veel meer hun aandacht verleggen van wetgeving naar campagne voeren, is zowel het aantal als de impact van verrassende wetswijzigingen doorgaans lager in deze laatste jaren. Aandelen kunnen uitstekend gedijen in perioden waarin de onzekerheid is afgenomen.

Politieke impasse is bovendien niet alleen in de VS een bekend fenomeen. Ook in Duitsland en Frankrijk, twee grote ontwikkelde landen met een parlementair systeem waarin de coalities steeds halsstarriger worden, is het wetgevingsrisico voor internationale bedrijven afgenomen doordat er impasses zijn ontstaan met weinig wezenlijke ontwikkelingen op politiek vlak. Dit is gunstig voor wereldwijde aandelen. Of het nu het Amerikaanse Congres is of een gebrek aan samenwerking tussen Europese partijen: wij zijn ervan overtuigd dat politieke impasse per saldo gunstig is voor aandelenmarkten over de hele wereld.

Weeg alle factoren mee – niet alleen de stemmen

Zoals altijd adviseert Fisher Investments België om uw beleggingsstrategie voor de lange termijn uit te stippelen. Correlaties tussen de politiek en het rendement op de markt zijn allesbehalve gegarandeerd en geven ook verre van een volledig beeld van alle economische en vertrouwensfactoren die de aandelenkoersen kunnen beïnvloeden. Hoewel we geloven dat de anomalie van de presidentiële ambtstermijn in de VS het komende jaar een stevige wind in de rug kan zijn voor Amerikaanse en wereldwijde aandelen, is dat volgens Fisher Investments België geen reden om van uw langetermijnstrategie af te wijken. Door geduldig te blijven, vergroot u de kans dat u uw langetermijndoelen bereikt.

__________________________________________________

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments België:

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn

    Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in Luxemburg, is samen met de handelsnaam Fisher Investments Europe geregistreerd in het Registre de Commerce et des Sociétés (""RCS"") onder nummer B228486. Fisher Investments Europe staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier (""CSSF"") en de statutaire zetel is geregistreerd op: K2 Building, Forte 1, Third Floor, 2a rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments Europe besteedt sommige aspecten van het dagelijkse beleggingsadvies, portefeuillebeheer en portefeuillehandelingen uit aan gelieerde ondernemingen.

    Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments Europe en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments Europe deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste scenario's. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.