Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe herkent u vaak voorkomende kenmerken van vroege bullmarkten?
Drie tips om tijdens een crisis kalm te blijven en op lange termijn te blijven denken
Het abc van Fisher Investments België over beleggen in China

In maart werd er een nieuwe bearmarkt ingezet voor wereldwijde aandelen. Dat is een door fundamentele factoren veroorzaakte daling van meer dan -20%. Veel beleggers begonnen zich daardoor af te vragen wanneer dat afglijden zou eindigen – en hoe lang een rally op zich zou laten wachten. Voor ons weerspiegelt dit een van de grootste uitdagingen van beleggen: niemand kan in realtime voorspellen wanneer een bearmarkt precies eindigt. Dat wordt pas achteraf duidelijk. Maar we zijn in de marktgeschiedenis gedoken en hebben ontdekt dat nieuwe bullmarkten (perioden van algemeen stijgende aandelenkoersen) wel een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben. Een belangrijke constante is dat bullmarkten doorgaans direct voorafgegaan worden door een periode van uiterst pessimistisch beleggerssentiment. Wat ons betreft valt daaruit het volgende op te maken: als u voor uw portefeuille of een gedeelte daarvan een rendement op aandelenniveau wilt en u niet bang bent voor volatiliteitsrisico, dan kunt u proberen te profiteren van het explosieve rendement van een prille bullmarkt door u bullish op te stellen op een moment dat uw hoofd daar waarschijnlijk absoluut niet naar staat.

De legendarische belegger Sir John Templeton beschreef de ontwikkeling van het sentiment tijdens een bullmarkt met deze gevleugelde woorden: "Bullmarkten worden geboren uit pessimisme, groeien door scepticisme, rijpen door optimisme en sterven aan euforie." Deze woorden zijn geen hulpmiddel voor markttiming, maar eerder een manier om uit te leggen hoe het beleggerssentiment zich ontwikkelt naarmate de aandelenkoersen stijgen.

Die redenering kan wat tegen uw intuïtie indruisen, omdat veel beleggers denken dat de koersen alleen stijgen na positief nieuws. Uit ons onderzoek en onze ervaring blijkt echter dat het in werkelijkheid wat genuanceerder ligt. Naar onze mening evolueren de koersen het meest door de discrepantie tussen verwachtingen en realiteit. Dit betekent dat aandelenkoersen niet op een standaard manier op nieuws en informatie reageren, ongeacht of dat positief of negatief is. Het sentiment onder beleggers speelt daarbij een belangrijke rol, omdat het de verwachtingen vormgeeft.

Stel u voor dat veel analisten verwachten dat een bedrijf met dieprode kwartaalcijfers (d.w.z. winstcijfers) zal komen, maar vervolgens een kleiner dan verwachte terugval meldt, zonder andere veranderende variabelen. Dan is onze verwachting dat de koers van het bedrijf juist zou stijgen – ondanks nominaal negatieve resultaten. De positieve verrassing van een onverwacht kleine daling heeft vaak een aanzienlijke invloed op de koersen. Of stel: een situatie waarin op basis van de verwachte verkoopcijfers van een nieuw product wordt aangenomen dat het betreffende bedrijf uitzonderlijk sterke winstcijfers zal publiceren. Als de winstcijfers dan niet zo sterk stijgen als verwacht, dan kan de aandelenkoers wel eens dalen, ondanks het "goede" nieuws. Deze logica werkt niet alleen op het niveau van een individueel bedrijf, vinden wij, maar ook op hele markten – waarmee wordt bewezen hoe Tempeltons uitspraak u high level kan begeleiden.

Voor beleggers in een bearmarkt lijkt het eerste deel van het citaat het belangrijkst. Bullmarkten worden doorgaans direct voorafgegaan door een periode van uiterst pessimistisch sentiment, wanneer algemene angst welig tiert. Op zulke momenten lijkt het alsof er alleen maar slecht nieuws is en zijn de aandelenkoersen al een tijd beduidend lager. In onze ervaring zijn beleggers aan het einde van bearmarkten het minst bereid om aandelen te bezitten, omdat ze de toekomst dan het somberst inzien. Dan is de kloof tussen verwachtingen en realiteit ook het grootst, lijkt ons.

Aexbeleggen
Neem nu maart 2009, het dieptepunt van de laatste wereldwijde bearmarkt. Aandelen zaten al bijna anderhalf jaar lang in een neerwaartse spiraal. Het mondiale financiële systeem scheen in complete chaos te zijn vervallen na een reeks faillissementen, nationaliseringen (zoals de acquisitie van de Royal Bank of Scotland door de Britse overheid), reddingsoperaties en meer in de banksector. Economieën verkeerden in een recessie, een langdurige economische krimp, vaak gedefinieerd als minimaal twee opeenvolgende kwartalen krimp van het bruto binnenlands product (of bbp, een maatstaf van de overheid voor de economische output). De werkloosheid nam toe. Veel financieel journalisten en commentatoren waarschuwden dat het nog veel erger zou worden. In deze context van slecht nieuws zag de vorige bullmarkt het levenslicht.

Voor de eurozone verliep het vergelijkbaar: die werd in 2011 getroffen door een regionale bearmarkt en kreeg van het vierde kwartaal van 2011 tot het eerste kwartaal van 2013 te maken met een recessie. Veel financieel verslaggevers waren ervan overtuigd dat de economieën en overheidsfinanciën van Griekenland, Portugal, Spanje en Ierland in hoge nood verkeerden. Veel commentatoren waren bang dat een faillissement van de Griekse staat de weg zou vrijmaken voor een mogelijke Griekse uittreding uit de eurozone. De werkloosheid onder jongeren bedroeg in sommige eurolanden veel meer dan tien procent. En toch begon er op 12 september 2011 een bullmarkt voor de eurozone – ondanks de onopgeloste problemen in Griekenland en een recessie in de eurozone die tot eind maart 2013 aanhield.

Voor ons bewijst dit dat de toekomstgerichte aandelenmarkten niet wachten op een signaal dat de kust veilig is om opnieuw te beginnen stijgen. Beurzen kijken in plaats daarvan drie tot dertig maanden vooruit en beginnen te herstellen als ze een positief toekomstscenario inprijzen voor het moment dat het economische klimaat weer dermate gunstig is dat bedrijven weer kunnen groeien en winst kunnen maken. Maar het sentiment keert niet zomaar om. Beleggers zitten vol emotionele en financiële littekens van de lange achteruitgang en zijn daardoor vaak erg wantrouwig tegenover winst in een vroege bullmarkt. Er valt in dergelijke omstandigheden vaak de term "vals herstel". Het kan dan verleidelijk zijn om na de eerste rally te verkopen of om te wachten op het signaal dat het herstel "echt" is voordat u aandelen aankoopt.

Templeton suggereert in zijn uitspraak dat beleggers uiteindelijk wel geloven dat de bullmarkt voorlopig wel blijft – maar de koersen kunnen al jarenlang zijn gestegen voordat dit optimisme écht wijdverbreid is. Zelfs in het grootste deel van de vorige bullmarkt, de langste in de geschiedenis, leken beleggers over het algemeen sceptisch te zijn.

Beleggers zullen in de nabije toekomst nog veel slecht nieuws en zwartgallig sentiment te verwerken krijgen. Mocht u voor uw portefeuille of voor een gedeelte daarvan een rendement op aandelenniveau nodig hebben, dan stelt u zich bloot aan een enorm potentieel risico als u bezwijkt voor deze duistere omstandigheden.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Fabryki Mebli Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments België deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

_______________________________________________
i Bron: FactSet, 31/3/2020. Rendement van de MSCI World-index met netto-dividenden in euro, 10/9/2007 – 9/3/2009.
ii Bron: "World Economic Outlook, April 2010: Rebalancing Growth," Olivier Blanchard, Jörg Decressin, Petya Koeva Brooks en het personeel van het IMF, World Economic Outlook (International Monetary Fund), april 2012.
iii Bron: "The Impact of the Economic Crisis on Euro Area Labour Markets," ESCB task force, ECB Monthly Bulletin, oktober 2014.
iv Bron: FactSet, 30/3/2020. Rendement van de MSCI EMU-index met netto-dividenden, in euro, 18/2/2011 – 12/9/2011. Bruto binnenlands product van de eurozone, procentuele evolutie op kwartaalbasis, 4e kw. 2011 – 1e kw. 2013.
v Bron: "Unemployment of Europe's Young People Soars by 50%," Ian Traynor, The Guardian, 16 april 2012.
vi Zie toelichting iv.