Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Fisher Investments België over de politiek in 2021
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten

Als u tijdschriften leest, naar het nieuws kijkt of nog maar inlogt op sociale media, komt één onderwerp vaak terug: de wereld is meer dan ooit ‘connected’.

Dit is echter niets nieuws. Elk decennium wordt de wereld – economisch gesproken – kleiner. Helaas dringt pas nu tot veel beleggers door wat de gevolgen zijn. En ook al zien ze het in, toch halen sommigen nog de neus op voor beleggen in het buitenland. Daardoor verkijken veel beleggers beleggingskansen die tot de beste ter wereld behoren.

Eén reden waarom sommige beleggers niet wereldwijd beleggen is dat ze buitenlandse aandelen risicovoller vinden dan binnenlandse. Onbekend is onbemind. Maar wereldwijd beleggingskansen laten liggen en te zeer op één enkel land inzetten, dat is pas risicovol. De meeste beleggers begrijpen meteen de logica achter diversificatie. Door uw risico's over verschillende landen te spreiden, kunt u zich beter indekken tegen crisissen, ongunstige trends of andere tegenvallers die de markt van één land onevenredig zwaar kunnen treffen.

Kapitaalmarkten – eeuwenlang mondiaal

Beleggenmsci

Dat de wereldeconomieën onderling verbonden zijn, ligt tegenwoordig misschien voor de hand, maar een paar decennia geleden was dat nog niet vanzelfsprekend. Wat in het ene land gebeurt, heeft meetbare gevolgen in een ander land. Dit geldt ook op de kapitaalmarkten. De rendementen kunnen uiteenlopen, maar de markten gaan meestal wel dezelfde kant op. En gaan ze eens verschillende kanten op, dan sluiten ze meestal snel weer de gelederen.

Volgens de financiële theorie moeten goed samengestelde indexen op lange termijn op hetzelfde punt uitkomen, en dat doen ze ook. Blikken we zo ver terug als er betrouwbare marktcijfers beschikbaar zijn, dan zien we in ontwikkelde aandelenmarkten buiten de VS 9,1% groei op jaarbasis, en in de VS 10,2%1. Figuur 1 geeft weer hoe gelijklopend de wereldwijde indexen zich al bijna 50 jaar lang ontwikkelen. De S&P 500 en de MSCI EAFE zijn aandelenindexen voor respectievelijk de Amerikaanse markt en de ontwikkelde markten buiten de VS.

Figuur 1 Jaarrendement S&P 500 en MSCI EAFE – een sterke correlatie

Mscibeleggen

Bronnen: Global Financial Data, totaalrendement S&P 500, nettorendement MSCI EAFE, 31/12/1969 - 31/12/2018. Rendementen weergegeven in USD; wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en het Britse pond kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.

Deze factoren spelen al lang op de aandelenmarkt. We kunnen zelfs terugblikken tot voorbij de cijfers hierboven. In het verhaal over de crash van 1929 en de grote depressie ligt meestal de nadruk op Amerikaanse aandelen en de VS, maar blijven de gebeurtenissen in de rest van de wereld buiten beschouwing. In werkelijkheid vond de terugval van de aandelenmarkten wereldwijd plaats, en was hij buiten de VS begonnen. Het VK en Duitsland zaten in 1928 al aan de grond; tot in 1929 koerste Frankrijk zijwaarts en de VS opwaarts. Op de wereldwijde markten verschenen tekenen van een grote uitverkoop, maar de Amerikanen hadden er geen oog voor. Uit dit schoolvoorbeeld van de sterke correlatie tussen de markten wereldwijd blijkt waarom u deze markten in de gaten moet houden, zelfs als u niet van plan bent om in het buitenland aandelen aan te houden.

Dat wil niet zeggen dat de Amerikaanse markt en de markten buiten de VS altijd gelijk opgaan. In de verste verte niet. Af en toe lopen ze uiteen – en vaak zelfs een hele poos. Aandelen doen het zeker soms langdurig belabberd in de VS – dan lijkt het wel een bearmarkt – terwijl ze buiten de VS nog in de lift zitten (of andersom). Op voldoende lange termijn convergeren aandelen van binnen en buiten de VS echter vrijwel altijd.

Risicobeheersing, rendementsverhoging

Beleggers zien de zin van diversificatie op het vlak van activaklassen en zelfs sectoren in, maar waarom hebben ze het zo moeilijk met het idee hun aandelen te spreiden over meerdere landen? Academici en financiële professionals zijn het erover eens dat het vrijwel nooit een slecht idee is te diversifiëren om ondernemingsspecifieke risico's af te dekken. Kan dat nog beter dan door uw activa over diverse landen te spreiden?

Neem het rendement: hoe meer landen, hoe meer kansen om uw rendement te verhogen. Als u denkt dat de Duitse industrie wellicht de markt zal overtreffen, verhoog dan daarin uw aandelenblootstelling. Bent u optimistisch over Europese banken, versterk dan uw posities daarin. U hoeft niet steevast juist te gokken; af en toe kan genoeg zijn om beter te presteren.

In het verleden is gebleken dat landen om de beurt het best presteren. Figuur 2 laat zien hoe de 23 ontwikkelde markten de laatste 15 jaar om de beurt het best presteerden. Als u dus nog niet in het buitenland belegd bent, hebt u wellicht al een paar van uw beste beleggingskansen verkeken. Dat niet beseffen kan op termijn een dure grap worden.

Figuur 2: De 5 best renderende aandelenmarkten

Aandelenrendementen

Bron: FactSet, 9/1/2019. Het vermelde rendement is het totaalrendement van de landen die in de periode 31/12/2013 - 31/12/2018 de top vijf uitmaakten van de 23 ontwikkelde landen in de MSCI World Index. Alle rendementen zijn in euro weergegeven. Wisselkoersschommelingen kunnen tot hogere of lagere beleggingsrendementen leiden. Alle rendementen zijn exclusief inhoudingen door buitenlandse belastingdiensten.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Fabryki Mebli Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments België besteedt sommige aspecten van het dagelijks beleggingsadvies, van het portefeuillebeheer en van de transacties uit aan haar dochterondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). De transacties kunnen worden verricht door Fisher Investments België, Fisher Investments UK of andere dochterondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

__________________
1 Bron: Global Financial Data, totaalrendement S&P 500, netto-rendement MSCI EAFE, 31/12/1969 - 31/12/2018. Rendementen weergegeven in USD; wisselkoersschommelingen tussen de Amerikaanse dollar en de euro kunnen leiden tot hogere of lagere beleggingsrendementen.