Fisher Investments Belgie

Artikelen Fisher Investments België
Fisher Investments België neemt kapitaalbehoud onder de loep
Fisher Investments België legt uit wat we bedoelen met een stierenmarkt
Fisher Investments België biedt inzicht in de rol van kunstmatige intelligentie op de financiële markten
Fisher Investments België biedt inzicht in het verkopen van aandelen op het break-evenpunt
Fisher Investments België geeft kijk op niet-financiële alternatieve beleggingen
Fisher Investments België bespreekt hoe u emotionele beleggingsbeslissingen kunt vermijden
Fisher Investments België neemt capitulatie onder de loep
Fisher Investments België analyseert het belang van consumentenprijsindexen
Tussentijdse verkiezingen in de VS: is impasse gunstig of nadelig voor aandelen?
Is het verleden een proloog? Fisher Investments België neemt de marktgeschiedenis onder de loep​​
Fisher Investments België bespreekt de impact van natuurrampen op economieën en aandelen​​
Fisher Investments België over de actuele stand van zaken op de obligatiemarkten
Wat aandelenwaarderingen volgens Fisher Investments België aan beleggers prijsgeven​​
Fisher Investments België: laat de maatregelen van de centrale banken geen reden zijn om uit de aandelenmarkt te stappen​​
Waarom Fisher Investments België meent dat de demografie niet noodlottig hoeft te zijn voor de markten
Wat vormt de basis van het langetermijnrendement van aandelen?​​
Waarom Fisher Investments België de vrees voor een zwakkere groei niet deelt​​
Waarom Fisher Investments België vindt dat beleggers beter niet wachten op officieel recessienieuws​​
Waarom volgens Fisher Investments België de kosten van uw levensonderhoud
niet af te lezen zijn aan consumptieprijsindexen​​
Waarom aandelen zich niet veel aantrekken van vrijhandelsovereenkomsten​​
Drie tips die beleggers helpen om gedisciplineerd te blijven in onzekere tijden​​
Zo kijkt Fisher Investments België naar de cyclus op de aandelenmarkt ​​
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Fisher Investments België over de politiek in 2021
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
De digitaks: een storm in een glas water
Waarom verlaagt de ECB de rente?
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten de wereldhandel niet kapotmaken
Beleggersgids over inflatie
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Het is niet al goud wat blinkt
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Een andere kijk op politieke risico's
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Maakt verkopen in mei blij?
Fisher Investments Belgie
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen

Fisher Investments België is verheugd de lezers van Analist.be de volgende artikelen over beleggen en de markten aan te bieden. Wij begrijpen dat het verwarrend en contra-intuïtief kan zijn om te navigeren op de aandelenmarkten en dat het moeilijk kan zijn betrouwbaar beleggingsadvies te vinden.

Met de verschafte informatie proberen we de reactie van de markt op de actualiteit in zijn context te plaatsen en nader te verklaren welke diverse krachten hierbij aan het werk zijn. Hopelijk kunnen wij hiermee enkele wijdverspreide misvattingen over de markt ontkrachten die beleggers vaak misleiden en die Belgische beleggers een duidelijke analyse verschaffen waarmee zij onderbouwde beslissingen over hun financiën kunnen nemen.

Fisher Investments België geeft beleggers ook graag professioneel beleggingsadvies. Ons team kan diverse beleggingsstrategieën evalueren en bepalen hoe goed deze aansluiten bij de langetermijnbeleggingsdoelstellingen van een belegger. Vervolgens geven onze medewerkers aanbevelingen over assetallocaties op maat van de financiële situatie van elke cliënt en wordt er voor elke cliënt de optimale beleggingsmix gezocht. Tevens bieden wij diverse diensten met betrekking tot portefeuillebeheer aan via onze moedermaatschappij Fisher Investments – een in de VS gevestigde beleggingsadviseur die onder toezicht staat van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Op 12/01/2018 bedroeg het beheerd vermogen van Fisher Investments en zijn dochterondernemingen meer dan €82 miljard, waarvan meer dan €43 miljard voor Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, meer dan €34 miljard voor institutionele beleggers en ruim €4 miljard voor Europese particuliere beleggers.

Fisher Investments België stelt zijn cliënten ook een ruim aanbod aan didactisch materiaal ter beschikking met veel meer bijkomende informatie. Elke cliënt werkt rechtstreeks met een beleggingsadviseur die de cliënt de nodige kadering geeft rond zowel evoluties in de portefeuille als marktschommelingen. De mensen van Fisher Investments België zien het als hun taak om elke cliënt de nodigde service en informatie op maat te verschaffen, zodat zij kunnen blijven vertrouwen op de vooropgestelde beleggingsstrategie.

Bezoek ons op www.fisherinvestements.be voor meer informatie over Fisher Investments België en onze diensten. Hier kunt u een afspraak aanvragen met onze regiomanager of uit onze diverse beleggingsgidsen kiezen voor meer informatie over onze beleggingsfilosofie.

DISCLAIMER OVER HET RISICO:

Aan beleggen in aandelenmarkten is een risico op verlies verbonden, waardoor het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan. Het kapitaal en de opbrengsten volgen immers de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen. Daardoor kan het soms gebeuren dat de cliënt bij de beëindiging van zijn overeenkomst minder geld terugkrijgt dan dat hij oorspronkelijk had ingelegd. In het verleden behaalde resultaten vormen immers nooit een garantie op of een betrouwbare indicatie van toekomstige rendementen.

TRANSACTIETOELICHTING:

Facebook: https://www.facebook.com/FisherInvestmentsBelgie/
Twitter: https://twitter.com/FisherInvestBE
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/fisher-investments-europe---belgië
Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Fabryki Mebli Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments België besteedt sommige aspecten van het dagelijks beleggingsadvies, van het portefeuillebeheer en van de transacties uit aan haar dochterondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). De transacties kunnen worden verricht door Fisher Investments België, Fisher Investments UK of andere dochterondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.