Fisher Investments Belgie

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Fisher Investments België over de politiek in 2021
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​

Fisher Investments België is verheugd de lezers van Analist.be de volgende artikelen over beleggen en de markten aan te bieden. Wij begrijpen dat het verwarrend en contra-intuïtief kan zijn om te navigeren op de aandelenmarkten en dat het moeilijk kan zijn betrouwbaar beleggingsadvies te vinden.

Met de verschafte informatie proberen we de reactie van de markt op de actualiteit in zijn context te plaatsen en nader te verklaren welke diverse krachten hierbij aan het werk zijn. Hopelijk kunnen wij hiermee enkele wijdverspreide misvattingen over de markt ontkrachten die beleggers vaak misleiden en die Belgische beleggers een duidelijke analyse verschaffen waarmee zij onderbouwde beslissingen over hun financiën kunnen nemen.

Fisher Investments België geeft beleggers ook graag professioneel beleggingsadvies. Ons team kan diverse beleggingsstrategieën evalueren en bepalen hoe goed deze aansluiten bij de langetermijnbeleggingsdoelstellingen van een belegger. Vervolgens geven onze medewerkers aanbevelingen over assetallocaties op maat van de financiële situatie van elke cliënt en wordt er voor elke cliënt de optimale beleggingsmix gezocht. Tevens bieden wij diverse diensten met betrekking tot portefeuillebeheer aan via onze moedermaatschappij Fisher Investments – een in de VS gevestigde beleggingsadviseur die onder toezicht staat van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Op 12/01/2018 bedroeg het beheerd vermogen van Fisher Investments en zijn dochterondernemingen meer dan €82 miljard, waarvan meer dan €43 miljard voor Noord-Amerikaanse particuliere beleggers, meer dan €34 miljard voor institutionele beleggers en ruim €4 miljard voor Europese particuliere beleggers.

Fisher Investments België stelt zijn cliënten ook een ruim aanbod aan didactisch materiaal ter beschikking met veel meer bijkomende informatie. Elke cliënt werkt rechtstreeks met een beleggingsadviseur die de cliënt de nodige kadering geeft rond zowel evoluties in de portefeuille als marktschommelingen. De mensen van Fisher Investments België zien het als hun taak om elke cliënt de nodigde service en informatie op maat te verschaffen, zodat zij kunnen blijven vertrouwen op de vooropgestelde beleggingsstrategie.

Bezoek ons op www.fisherinvestements.be voor meer informatie over Fisher Investments België en onze diensten. Hier kunt u een afspraak aanvragen met onze regiomanager of uit onze diverse beleggingsgidsen kiezen voor meer informatie over onze beleggingsfilosofie.

DISCLAIMER OVER HET RISICO:

Aan beleggen in aandelenmarkten is een risico op verlies verbonden, waardoor het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan. Het kapitaal en de opbrengsten volgen immers de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen. Daardoor kan het soms gebeuren dat de cliënt bij de beëindiging van zijn overeenkomst minder geld terugkrijgt dan dat hij oorspronkelijk had ingelegd. In het verleden behaalde resultaten vormen immers nooit een garantie op of een betrouwbare indicatie van toekomstige rendementen.

TRANSACTIETOELICHTING:

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Fabryki Mebli Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments België besteedt sommige aspecten van het dagelijks beleggingsadvies, van het portefeuillebeheer en van de transacties uit aan haar dochterondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). De transacties kunnen worden verricht door Fisher Investments België, Fisher Investments UK of andere dochterondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.