Het abc van Fisher Investments België over beleggen in China

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Fisher Investments België over de politiek in 2021
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​
Zo kijkt Fisher Investments België naar de cyclus op de aandelenmarkt ​​
Drie tips die beleggers helpen om gedisciplineerd te blijven in onzekere tijden​​
Waarom aandelen zich niet veel aantrekken van vrijhandelsovereenkomsten​​
Waarom volgens Fisher Investments België de kosten van uw levensonderhoud
niet af te lezen zijn aan consumptieprijsindexen​​
Waarom Fisher Investments België vindt dat beleggers beter niet wachten op officieel recessienieuws​​
Waarom Fisher Investments België de vrees voor een zwakkere groei niet deelt​​
Wat vormt de basis van het langetermijnrendement van aandelen?​​
Waarom Fisher Investments België meent dat de demografie niet noodlottig hoeft te zijn voor de markten
Fisher Investments België: laat de maatregelen van de centrale banken geen reden zijn om uit de aandelenmarkt te stappen​​
Wat aandelenwaarderingen volgens Fisher Investments België aan beleggers prijsgeven​​
Fisher Investments België over de actuele stand van zaken op de obligatiemarkten
Fisher Investments België bespreekt de impact van natuurrampen op economieën en aandelen ​​
Is het verleden een proloog? Fisher Investments België neemt de marktgeschiedenis onder de loep ​​
Tussentijdse verkiezingen in de VS: is impasse gunstig of nadelig voor aandelen?
Fisher Investments België analyseert het belang van consumentenprijsindexen
Fisher Investments België neemt capitulatie onder de loep

China komt heel vaak aan bod in de internationale financiële publicaties die Fisher Investments België volgt. Daarbij heeft men het dikwijls over de huidige en toekomstige gevolgen van de groeiende economische en geopolitieke invloed van het land. Maar wat betekent dat voor een beleggingsportefeuille? Om beleggers meer duidelijkheid te verschaffen over de plaats van China in een gediversifieerde internationale portefeuille, geven we hier onze kijk op enkele relevante economische, politieke en andere factoren. Daarbij putten we uit de analyses van Fisher Investments België.

Volgens de Wereldbank, een supranationale financiële en onderzoeksinstelling, is het bruto binnenlands product van China (bbp, een door de overheid berekende maatstaf van de economische productie) in 2019 opgelopen tot 11,8 biljoen euro. Daarmee laat het land alleen de VS voorgaan, dat een bbp van 17,6 biljoen euro heefti. Door die omvang heeft de Chinese economie een globale impact. Economische groei in China stimuleert de vraag wereldwijd, zo blijkt uit onderzoek van Fisher Investments België. Begin december 2020 was China goed voor 6,2% van de totale omzet van de bedrijven uit de MSCI World Index. Dat maakt China tot het op twee na belangrijkste land. Het moet alleen de VS (46,4%) en Japan (7,0%) voor zich dulden, en komt zelf voor het VK (3,5%) en Duitsland (3,2%)ii. China draagt ook aanzienlijk bij aan de omzet van Europese en Britse bedrijven. In de MSCI Economic and Monetary Union (EMU) Index, een index van de ontwikkelde landen van de eurozone, was China goed voor 5,2% van de omzet van de bedrijven. Daarmee is het het op vier na belangrijkste land en het op twee na belangrijkste niet-Europese land, aangezien enkel de VS nog meer bijdrageniii. De bedrijven uit de MSCI United Kingdom Investable Market Index realiseerden 9,3% van hun omzet in China. Dat is, na het VK zelf (27,8%) en de VS (23,3%), het hoogste percentage. iv

Wat de politieke organisatie betreft, heeft China een eenpartijstelsel waarin de Chinese Communistische Partij (CCP) het voor het zeggen heeft. Het Centraal Comité van de CCP is het hoogste besluitvormingsorgaan en wordt momenteel voorgezeten door president Xi Jinping, die de grondwet in 2018 heeft gewijzigd om levenslang president te kunnen blijven. Hoewel Xi Jinping zijn politieke macht aanzienlijk heeft vergroot, is het technisch gezien nog steeds het volledige Centrale Comité dat de economische en sociale doelstellingen van het land bepaalt. Het Comité legt die doelstellingen vast in vijfjarenplannen, die het Nationale Partijcongres (het Chinese parlement) tot nu toe altijd zonder veel wijzigingen heeft goedgekeurd. Uit een analyse van Fisher Investments België van de wereldwijde berichtgeving, blijkt dat de CCP het voorwerp is van heel wat vragen, analyses en kritiek, vaak in verband met geopolitieke, sociale en maatschappelijke thema's. Hoewel die thema's uiteraard belangrijk zijn, merkt Fisher Investments België ook dat de markten daar doorgaans geen aandacht aan besteden. Wat u ook denkt over het politieke regime en het beleid in China en hoe bezorgd u ook bent over schendingen van de mensenrechten, volgens Fisher Investments België is het voor de markten het allerbelangrijkst dat de CCP in de eerste plaats waakt over de economische stabiliteit. Die focus helpt de partij wellicht om de politieke macht te monopoliseren. Maar uit ons onderzoek blijkt ook dat het helpt om heel wat gangbare economische risico's, zoals bezorgdheid over financiële instabiliteit, te temperen.

China beleggenviii

Dat MSCI China ondanks zijn grote economie toch als een opkomend land beschouwt, komt volgens Fisher Investments België voor veel beleggers als een verrassing. Maar die indeling heeft meer te maken met de criteria die de indexenaanbieder hanteert bij het categoriseren van de aandelenmarkten van de verschillende landen, dan met de omvang van de economie en de macht van de landen. Landen die beschouwd worden als opkomende markt, zijn economisch doorgaans minder sterk ontwikkeld dan ontwikkelde landen zoals de VS, West-Europa en Japan, en hun markten zijn vaak ook minder toegankelijk voor buitenlandse beleggers. Onderzoek van Fisher Investments België heeft aangetoond dat de politieke instellingen van opkomende landen vaak ook kwetsbaarder zijn: de fundamenten van de rechtsstaat en de eigendomsrechten zijn wankeler en de regelgeving en de rechtshandhaving vaak willekeuriger en minder transparant dan in de ontwikkelde landen. Persagentschappen staan doorgaans onder staatscontrole, wat de transparantie verder beperkt. China voldoet aan een aantal criteria van de opkomende markten. De Chinese markten zijn minder toegankelijk voor buitenlandse beleggers, onder meer door strengere kapitaalcontroles. Bovendien grijpt de CCP regelmatig in in de privésector en bepaalt de partij geheel naar eigen goeddunken wie de winnaars en de verliezers worden.

China is een volwaardig tandwiel in het raderwerk van de wereldeconomie, en beleggers houden daar volgens ons beter rekening mee. Maar om in Chinese aandelen te beleggen, is wel een selectieve aanpak vereist, meent Fisher Investments België. Beleggen in specifieke sectoren is mogelijk in het kader van een gediversifieerde internationale portefeuille (bv. wanneer de technologiesector naar verwachting enige tijd sterker zal presteren binnen een bredere stijging van de aandelenmarkten, kunnen Chinese technologiebedrijven en aanverwante bedrijven beleggers daarvan laten profiteren). Daarbij mogen beleggers evenwel niet vergeten dat de Chinese kapitaalmarkten niet zo sterk ontwikkeld zijn als die in het Westen.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments België deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

_____________________________________ i Bron: Wereldbank, 11/11/2020.
ii Bron: FactSet, 11/12/2020.
iii Ibid.
iv Bron: FactSet, 15/12/2020.
v "China to Issue Unified Local, National GDP Numbers Amid Data Skepticism," personeel, Reuters, 13/11/2019.
vi Ibid.
vii "China's Manufacturing Powerhouse Guangdong Suspends PMI Data Release as Numbers Slide," personeel, Reuters, 18/12/2018.
viii "The World Comes to China," Chin Ping Chia, MSCI, 23/5/2018.