Marktvooruitzichten voor 2022 van Fisher Investments België

Artikelen Fisher Investments België
De ervaringen van Fisher Investments België met de risico's van een voorkeur voor uw eigen land
Fisher Investments België vertelt hoe de markten een politieke impasse ervaren
Fisher Investments België vertelt hoe beleggers nieuws over OPEC+ moeten ervaren
Fisher Investments België neemt cryptomunten onder de loep
Fisher Investments België over de Griekse ervaringen met classificatie
De ervaringen van Fisher Investments België met kredietratings
Vanuit haar ervaring bespreekt Fisher Investments België het fenomeen
van financiële oplichting en geven we aan hoe u dat kunt signaleren en vermijden
Fisher Investments België legt uit waarom vroeg instappen niet per se nodig is
Fisher Investments België neemt kapitaalbehoud onder de loep
Fisher Investments België legt uit wat we bedoelen met een stierenmarkt
Fisher Investments België biedt inzicht in de rol van kunstmatige intelligentie op de financiële markten
Fisher Investments België biedt inzicht in het verkopen van aandelen op het break-evenpunt
Fisher Investments België geeft kijk op niet-financiële alternatieve beleggingen
Fisher Investments België bespreekt hoe u emotionele beleggingsbeslissingen kunt vermijden
Fisher Investments België neemt capitulatie onder de loep
Fisher Investments België analyseert het belang van consumentenprijsindexen
Tussentijdse verkiezingen in de VS: is impasse gunstig of nadelig voor aandelen?
Is het verleden een proloog? Fisher Investments België neemt de marktgeschiedenis onder de loep​​
Fisher Investments België bespreekt de impact van natuurrampen op economieën en aandelen​​
Fisher Investments België over de actuele stand van zaken op de obligatiemarkten
Wat aandelenwaarderingen volgens Fisher Investments België aan beleggers prijsgeven​​
Fisher Investments België: laat de maatregelen van de centrale banken geen reden
zijn om uit de aandelenmarkt te stappen​​
Waarom Fisher Investments België meent dat de demografie niet noodlottig hoeft te zijn voor de markten
Wat vormt de basis van het langetermijnrendement van aandelen?​​
Waarom Fisher Investments België de vrees voor een zwakkere groei niet deelt​​
Waarom Fisher Investments België vindt dat beleggers beter niet wachten op officieel recessienieuws​​
Waarom volgens Fisher Investments België de kosten van uw levensonderhoud
niet af te lezen zijn aan consumptieprijsindexen​​
Waarom aandelen zich niet veel aantrekken van vrijhandelsovereenkomsten​​
Drie tips die beleggers helpen om gedisciplineerd te blijven in onzekere tijden​​
Zo kijkt Fisher Investments België naar de cyclus op de aandelenmarkt ​​
Zo benadert u deze lente en zomer de economische cijfers ​
Fisher Investments België over de invloed van politiek op de markten
Fisher Investments België over de politiek in 2021
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
De digitaks: een storm in een glas water
Waarom verlaagt de ECB de rente?
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten de wereldhandel niet kapotmaken
Beleggersgids over inflatie
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Het is niet al goud wat blinkt
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Een andere kijk op politieke risico's
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Maakt verkopen in mei blij?
Fisher Investments Belgie
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen

Ook in 2021 werd de actualiteit overheerst door het coronavirus. De meeste internationale beurzen lieten dit echter niet aan hun hart komen en sloten het jaar af met een fraaie stijging. Zelfs ervaren beleggers kunnen dat weliswaar irrationeel vinden, maar we mogen bij de start van dit nieuwe jaar niet vergeten dat de beurzen belangrijke gebeurtenissen niet als absoluut goed of absoluut slecht interpreteren, zoals de meeste mensen dat doen. De markten kijken vooruit, niet achteruit. Ze houden rekening met alle algemeen bekende informatie en opinies en verwerken die in de koersen. Dit wegen ze dan af tegen de feitelijke resultaten. De realiteit in 2021 bleek gewoon gunstiger dan gevreesd en dat vertaalde zich uiteindelijk in een uitstekend beursjaar.

Fisher Investments België verwacht dat de huidige bullmarkt zal aanhouden in 2022, hoewel hij wellicht een ander verloop zal kennen dan het afgelopen jaar. Volgens ons is er een grotere kans dan gewoonlijk op een vlak of licht negatief rendement in de eerste helft van het jaar. De politieke onzekerheid in de VS en de campagneretoriek in de aanloop naar de tussentijdse verkiezingen zullen immers doorwegen op het beleggersvertrouwen. Maar na de zomer verwachten we een sterke tweede jaarhelft, waardoor het rendement over het hele jaar uiteindelijk positief zal zijn. Hieronder een gedetailleerde toelichting.

De Amerikaanse politiek

Het is belangrijk dat beleggers inzien hoe groot de wereldwijde impact van de Amerikaanse economie en de Amerikaanse beurs is. Amerikaanse aandelen zijn immers goed voor bijna twee derde van de wereldwijde markt. Dit wordt het tweede ambtsjaar van president Biden. Van oudsher is het tweede ambtsjaar van een president vaak een keerpunt vanwege de tussentijdse verkiezingen.

In de Amerikaanse politieke cyclus worden alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden en een derde van de Senaat gekozen in het tweede ambtsjaar van een president. Vaak verliest de partij van de president zetels bij deze tussentijdse verkiezingen en dat vergroot de kans op een impasse tussen de twee partijen.

De overwicht van de Democraten in het Amerikaans parlement is nu al bijna nihil: de kleinste meerderheid van de partij in meer dan honderd jaar. Zelfs met een nipte winst zouden de Republikeinen net de meerderheid kunnen krijgen in het Huis van Afgevaardigden en misschien zelfs in de Senaat. Hoe de situatie ook uitdraait, dit dreigt een keiharde impasse te creëren waardoor de regering niet in staat zal zijn om vergaande hervormingen door te voeren. Een diepere impasse betekent dus dat er relatief weinig ingrijpende wetswijzigingen komen - iets wat de beurs maar al te graag ziet gebeuren.

Naarmate de tussentijdse verkiezingen naderen, denken we dat de aandelenmarkten de impasse in de koersen zullen inprijzen, wat de weg vrijmaakt voor een sterke rally op het einde van het jaar. Dit komt heel vaak voor in tussentijdse verkiezingsjaren. Door bevestigingsvooroordeel of 'confirmation bias' kan bijna niemand zich voorstellen dat dit werkelijk zal gebeuren, en dus gebeurt het op schijnbaar wonderlijke wijze toch.

Wij willen nogmaals benadrukken dat onze visie op de politiek onpartijdig is. We hebben geen voorkeur voor bepaalde politieke partijen of politici. We beoordelen politieke gebeurtenissen alleen op hun potentiële gevolgen voor de markt en de economie.

Inflatie ebt weg

Beleggen Fisher Investments België verwacht dat de wereldwijde inflatie in de loop van 2022 zal afzwakken. Wij zijn van mening dat de belangrijkste fundamentele oorzaak van de huidige prijsstijgingen – de problemen in de aanvoerketens – wellicht sneller zal verdwijnen dan men over het algemeen vermoedt.

De actualiteit werd in 2021 overheerst door de prijsstijgingen toen de inflatie, eerst in de VS en daarna in Europa, omhoogging. De inflatie is nog altijd hoog in de VS, het VK, Canada en Europa, en we beseffen maar al te goed welk effect deze hogere kosten hebben op de huishoudens. Toch mogen we uit de berekeningswijze van de inflatie afleiden, als alle andere factoren tenminste constant blijven, dat de inflatie normaal zal afzwakken in de tweede helft van 2022. In 2020 deden de coronalockdowns en de tekorten aan de aanbodzijde de prijzen kelderen. Door de hogere prijzen in de eerste helft van 2021 gaven veel inflatiecijfers (jaar-op-jaar) een vertekend beeld. In 2022 zal het effect van deze uitzonderlijk lage prijzen uit 2021 echter geleidelijk verdwijnen, wat betekent dat de inflatie op jaarbasis vaart zal minderen.

En zelfs als de inflatie nog langer aanhoudt, dan zouden de hogere prijzen niet noodzakelijk nadelig zijn voor de aandelenmarkten, vooral niet in het begin. Consumenten zullen het niet graag horen, maar bedrijven kunnen zich hieraan aanpassen en de kosten doorrekenen om hun winstcijfers te ondersteunen. Dit is de reden waarom aandelen vaak bescherming bieden tegen inflatie, zoals dit in 2021 het geval was.

Positionering van de portefeuille

Groeiaandelen, die normaal sterk presteren op het einde van de marktcyclus, deden het goed in 2021, ondanks het wijdverspreide geloof dat waardeaandelen zouden moeten domineren. Fisher Investments België meent dat de huidige bullmarkt zich gedraagt alsof hij zich in een late fase bevindt, hoewel hij amper 23 maanden oud is.

In latere fasen van een bullmarkt doen groeiaandelen het doorgaans beter dan waardeaandelen. Een focus op kwaliteitsvolle groeiaandelen in technologie en aanverwante sectoren, luxegoederen, industriële automatisering en dergelijke zou in dit klimaat dus gunstig moeten uitpakken. Belangrijk is ook dat dit soort aandelen heel liquide zijn, voor het geval er een bearmarkt aankomt en er misschien aandelen verkocht moeten worden.

Dit gezegd zijnde, denken we dat de bearmarkt nog langer op zich zal laten wachten dan we een jaar geleden hadden kunnen voorspellen. Begin 2021 waren de beurzen behoorlijk optimistisch. Enkele kleinere, speculatieve segmenten van de beurs waren zelfs licht euforisch, iets wat we vaak zien wanneer de markt piekt. Maar halverwege 2021 zwakte dit enthousiasme af door de groeiende onzekerheid, onder meer vanwege de deltavariant, de stijgende inflatie, de oplaaiende geopolitieke spanningen enzovoort. Nu helt het sentiment eerder naar scepsis over.

Vandaar dat we verwachten dat er weinig schwung in de markten zal zitten in de eerste helft van 2022, maar dat hoeft geen reden te zijn om aandelen te verkopen. Fisher Investments België is van mening dat, wanneer er geen goede reden is om bearish te zijn, het uiterst belangrijk is om bullish te zijn. In het eerste deel van 2022 zal het geduld van de belegger wellicht op de proef gesteld worden. De meeste winst zal pas in de tweede helft van het jaar geboekt worden. Maar zoals we onze beleggers vaak meegeven: "Belegd blijven is belangrijk, het timen van de markt niet." Bij de start van 2022 is dit meer dan ooit het geval.

Volg ons op social media voor de laatste marktontwikkelingen en updates van Fisher Investments België:

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn

  Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg.

  Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments België deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden.

  Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.

  Beleggingen in aandelenmarkten gaan gepaard met een risico op verlies en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstig rendement.

  Wisselkoersschommelingen kunnen tot een hoger of lager rendement leiden. Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of belastingadvies of als een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments België deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Evenmin kan worden gegarandeerd dat de in dit document gemaakte voorspellingen juist zijn. Het is mogelijk dat niet alle voorspellingen die in het verleden zijn gedaan, of in de toekomst zullen worden gedaan, qua juistheid vergelijkbaar zijn met de in dit document gedane voorspellingen.