Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is

Gebrek aan "katalysatoren" hoeft niet funest te zijn voor eurozonemarkten in 2018.

Eurozone-aandelen stegen in 2017 met 12,5% — beter dan de meesten aan het begin van het jaar hadden verwacht. Toch blijft er de nodige scepsis: velen beschouwen het beste jaar voor eurozone-aandelen sinds
2013 als een eenmalige opleving.

Velen schrijven de verrassend goede rendementen toe aan factoren als vermeend soepel monetair beleid, sterk versnellende bedrijfswinsten en tanend populisme.
Europeseunie
Sommigen zijn bang dat deze positieve factoren hun langste tijd hebben gehad en vragen zich af wat ervoor in de plaats komt, ingegeven door de vrees dat aandelen niet kunnen stijgen zonder nieuwe katalysatoren. Naar ons idee miskent dit hoe markten werken. Aandelen hebben geen katalysatoren nodig om te stijgen. Het is voldoende als de werkelijkheid de verwachtingen overtreft.

Sommige van de drijvende krachten achter de in 2017 behaalde winsten duren nog steeds voort. Neem de afnemende politieke onzekerheid, een proces dat werd ingezet door het niet aan de macht komen van extreemrechtse partijen in Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en elders. Nu Duitsland nog altijd bezig is een regering te vormen, Spanje nog altijd worstelt met de onafhankelijkheidsbeweging in Catalonië en Italië in maart naar de stembus gaat (de anarchistische Vijfsterrenbeweging gaat aan kop in de peilingen), kan de bezorgdheid over de politieke ontwikkelingen nog veel verder afnemen, waardoor het beleggerssentiment ten opzichte van de eurozone kan verbeteren. Ook is het niet zo dat winsten op het punt van instorten staan— analisten voorspellen nog altijd krachtige winstgroei in 2018. Als ze aanhouden, zouden deze factoren ertoe kunnen bijdragen dat aandelen in de eurozone dit jaar verder stijgen. Maar om nu te zeggen dat ze onontbeerlijk zijn — of dat aandelen niet kunnen stijgen zonder katalysatoren — is een misvatting.

Aandelen bezitten betekent een aandeel hebben in de toekomstige winsten van een bedrijf. Gestage economische groei zonder al te veel opzienbarend nieuws is prima voor bedrijfswinsten. Ook een economie die rustig voortkabbelt, werkt vaak prima voor aandelen. Er zijn volop redenen om dit te verwachten in de eurozone in 2018. Onderzoeken naar de bedrijvigheid in de eurozone wijzen veelal op aanhoudende groei. The Leading Economic Index (LEI) van de Conference Board voor de eurozone is bezig aan een langdurige opmars en steeg tot en met november gedurende 15 opeenvolgende maanden. In de meeste landen van de eurozone zijn de rentespreads (het verschil tussen korte en lange rente) in 2017 toegenomen, wat de potentiële kredietwinsten van banken opdrijft (banken lenen tegen korte rente, lenen uit tegen lange rente en halen hun winst uit het verschil). Hogere rentespreads zijn bevorderlijk voor de kredietverlening, en dat stimuleert weer de geldhoeveelheid en economische groei.

Ook een beter sentiment heeft geen katalysatoren nodig. Naarmate een bullmarkt zich ontwikkelt, krijgen beleggers meer vertrouwen en drijven ze de aandelenkoersen op. Dat is de reden dat veel bullmarkten in een gevorderd stadium gekenmerkt worden door riante rendementen. Als sentiment katalysatoren nodig had, zou dit fenomeen niet worden aangeduid als instinctmatig ("animal spirits") — dan zou een concretere naam en uitleg worden gehanteerd. Naarmate de laatste bearmarkt langer geleden is, maakt de vrees om geld te verliezen vanzelf plaats voor de vrees om winsten mis te lopen. Mensen zien dat anderen succes hebben met aandelen en willen een graantje meepikken.

De angst om geld te verliezen is niet verdwenen, waardoor het sentiment nog volop kan verbeteren. Uit de populaire zoektocht naar katalysatoren of nieuwe redenen voor het stijgen van aandelen blijkt dat de verwachtingen nog altijd vrij laag zijn. Dat groei zichzelf in stand kan houden, blijft velen vreemd in de oren klinken. Dit komt tot uiting in de wijdverbreide angst waarmee het afbouwen van de kwantitatieve versoepeling (QE) door de ECB omgeven is. Mensen beseffen niet dat de goede prestaties van de eurozone in 2017 samenvielen met een afbouw van QE — wat bewijst dat aandelen ook met minder monetaire "stimuleringsmaatregelen" prima tot hun recht kunnen komen. Banken staan er goed voor en zijn goed gepositioneerd om meer te lenen, uitgaven en beleggingen te financieren en te helpen de economie van de eurozone draaiende te houden. Het is allemaal heel gewoon en kan nog een hele tijd voortduren, doorgaans totdat de centrale bank zich vergist en de rentecurve omkeert. De ECB is daar momenteel mijlenver van verwijderd.

Met het sentiment onder controle is het voor de werkelijkheid een koud kunstje om verwachtingen van tafel te vegen — aandelen kunnen blijven stijgen totdat het sentiment 'doorslaat'. Als beleggers zich niet alleen niet meer afvragen waarom aandelen kunnen stijgen, maar ook beginnen te negeren waarom ze niet zouden stijgen, kan dit erop duiden dat het sentiment is doorgeslagen. Maar zo ver is het nog niet.

Over het algemeen komt deze focus op katalysatoren op ons over als een vorm van kortzichtigheid. Terwijl de media inzoomen op goed nieuws om te verklaren waarom aandelen ‘moeten’ stijgen, zouden beleggers juist naar het grote geheel moeten kijken. Markten en economieën zijn conjunctuurgevoelig. De twee gaan niet per definitie gelijk op, maar in tijden van economische groei zitten markten doorgaans in de lift. Dus moeten beleggers zich afvragen: groeit de wereldwijde economie over de hele linie? Als het antwoord ja is — en dat lijkt momenteel het geval — dan is aandelenbezit voor de meeste beleggers waarschijnlijk verstandig. Het alternatief — wachten op katalysatoren om aandelen op te drijven — kan ertoe leiden dat beleggers winsten deels mislopen.

__________________________ Bron: FactSet, per 3/1/2018. MSCI Europese Economische en Monetaire Unie ( EMU ) in euro met nettodividenden, 31/12/2016 – 31/12/2017. Bron: FactSet, per 17/1/2018. Bron: FactSet, per 17/1/2018. De geschatte MSCI EMU -winstgroei over heel 2018 bedraagt momenteel 9,0%. Bron: FactSet, per 17/1/2018. Rente op 10-jaars Amerikaans schatkistpapier min basisherfinancieringsrente ECB, 31/12/2016 en 31/12/2017. De geselecteerde landen waren Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Nederland en België.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Fabryki Mebli Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg. Fisher Investments België besteedt sommige aspecten van het dagelijks beleggingsadvies, van het portefeuillebeheer en van de transacties uit aan haar dochterondernemingen. Meer specifiek zal de voorbereiding van rapporten met betrekking tot de geschiktheid van de beleggingen gedeeltelijk uitgevoerd worden door Fisher Investments Europe Limited, handelend onder de naam Fisher Investments UK ("Fisher Investments UK"), en zal de dagelijkse besluitvorming over de portefeuillestrategie uitgevoerd worden door Fisher Asset Management, LLC, handelend onder de naam Fisher Investments ("Fisher Investments"). De transacties kunnen worden verricht door Fisher Investments België, Fisher Investments UK of andere dochterondernemingen.

Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.