Drie tips om tijdens een crisis kalm te blijven en op lange termijn te blijven denken

Artikelen Fisher Investments België
Wat aandelen in de eurozone (niet) nodig hebben om te stijgen
Fisher Investments Belgie
Maakt verkopen in mei blij?
Cash aanhouden kan veel geld kosten
Hoe reageren als de volatiliteit toeslaat?
Waarom een politieke impasse goed kan zijn voor aandelen
Afwegingen, risico en realistisch beleggen
Niet alleen aandelen brengen risico's met zich mee
Hoe wereldwijd beleggen kan helpen het single-stock risico te verlagen
Waar reageren de markten het hardst op? Je zou versteld staan…
De politiek kan de ontwikkeling van de markt beïnvloeden
Zeven grafieken waaruit groei blijkt
Enkele handige tips om te beleggen voor uw pensioen
Waarom wereldwijde diversificatie belangrijk is
Een andere kijk op politieke risico's
Wilt u beter beleggen? Koop gewoon de wereld
Het is niet al goud wat blinkt
Sentiment in de eurozone onderschat de realiteit
Beleggersgids over inflatie
Eén – niet eens mysterieuze – reden waarom invoerrechten
de wereldhandel niet kapotmaken
Populisten versplinteren ook de Europese politiek
Waarom verlaagt de ECB de rente?
De digitaks: een storm in een glas water
Hoe moeten beleggers bedrijfswinst interpreteren?
Waarom een krimpende beroepsbevolking niet per se tot stagnatie leidt
Wanneer terughoudendheid of niets doen de beste beleggingsstrategie is
Inzicht in grote bedragen? Eenvoudige wiskunde volstaat
Wat pessimisme vertelt over de volgende bullmarkt
Waarom de grootte van aandelen ertoe doet in de marktcyclus
COVID-19 en de risico's van eenzijdig inkomensbeleggen
Hoe Fisher Investments België aankijkt tegen beleggen in opkomende markten
In goud beleggen: kan deze grondstof schitteren in uw portefeuille?
Hoe herkent u vaak voorkomende kenmerken van vroege bullmarkten?
Drie tips om tijdens een crisis kalm te blijven en op lange termijn te blijven denken

Sinds februari 2020 zitten de markten op een rollercoaster en is de economie fors gekrompen door de maatregelen die overheden hebben genomen om het coronavirus te bestrijden. Helaas hebben heel wat alleenstaanden en gezinnen het daardoor erg moeilijk gekregen. We leven mee met iedereen die economische of andere problemen heeft. Voor wie het geluk heeft niet alleen lichamelijk maar ook financieel gezond te zijn, is deze crisis echter een kans om na te denken over zijn doelstellingen voor de lange termijn en om met enkele concrete stappen zijn financiën te versterken en zijn toekomst te plannen.

In crisistijd zijn de markten bijzonder volatiel. We raden dan ook aan om even een pauze in te lassen en na te denken over uw financiële doelstellingen voor de lange termijn. Waar wilt u staan over twintig of dertig jaar? Hoeveel geld hebt u nodig om na uw pensionering het leven te leiden dat u in gedachten hebt? Als uw langetermijndoelstellingen niet veranderd zijn, is het waarschijnlijk beter om uw beleggingsstrategie ongemoeid te laten, ook al bent u bezorgd of angstig door de recente ontwikkelingen. De aandelenmarkten zijn in het verleden bijzonder gul gebleken voor geduldige en gedisciplineerde langetermijnbeleggers, ook al doen er zich heel wat onaangename ontwikkelingen voor. In plaats van uw strategie drastisch te wijzigen, kunt u beter aan onze drie stappen denken, die u helpen kalm te blijven in moeilijke tijden en uw financiële welzijn kunnen verbeteren.

1. Bereken uw uitgaven en kijk indien nodig waar u kunt snoeien

U hebt mogelijk al artikels gelezen of vrienden horen spreken over de vele voordelen van een degelijk inzicht in uw uitgaven en budgetbeheer. Ze hebben gelijk natuurlijk, maar toch komen veel mensen daar nooit aan toe. Een crisis kan echter net dat laatste duwtje geven dat we nodig hebben om onze inkomsten en uitgaven (opnieuw) onder de loep te nemen.

U hoeft uiteraard niet alles tot op de cent bij te houden. Volgens ons volstaat het een behoorlijk goed beeld van uw maandelijkse inkomsten en uitgaven te hebben. U kunt uw uitgaven eventueel in twee categorieën opdelen: de essentiële uitgaven en de 'leuke' uitgaven. Dat kan u helpen wanneer u eventueel in uw uitgaven moet snoeien. Om uw uitgaven bij te houden, kunt u een sjabloon gebruiken (gemakkelijk online te vinden) of een rekenblad of tekstdocument aanmaken en invullen.

Na dat werk, dat helaas wat tijd in beslag neemt, zou u een duidelijker beeld moeten hebben van uw financiële situatie. Zo kunt u beter plannen. Uit uw overzicht blijkt misschien dat u maandelijks net niet rondkomt, waarna u enkele uitgaven kunt schrappen. Of misschien slaagt u erin om elke maand wat geld opzij te leggen? Velen hebben waarschijnlijk veel minder geld uitgegeven aan reizen en restaurantbezoeken sinds het begin van de coronapandemie. Stop dat geld indien mogelijk in uw noodfonds (zie stap 2), of gebruik het om uw vaste uitgaven te drukken. Beslissingen over uitgaven houden meestal een afweging in. Door bijvoorbeeld nu minder geld te spenderen, kunt u meer sparen voor uw pensioen en dat geld beleggen voor wanneer u het later nodig hebt. Inzicht in uw bestedingspatroon en de omvang van uw uitgaven in verhouding tot uw inkomen helpt vaak om uw financiële angst te verminderen en beter onderbouwde beslissingen voor de lange termijn te nemen.

2. Leg een noodfonds aan of vul het aan

Voor een goede beleggingsstrategie op lange termijn raden we beleggers altijd aan om een noodfonds te voorzien. Dat fonds moet idealiter de essentiële levenskosten van drie tot zes maanden dekken en bestaan uit erg liquide middelen, zodat u het geld snel kunt opnemen wanneer u het ooit nodig hebt. Uw noodfonds kan een waardevolle bescherming zijn voor onvoorziene crisissen, zoals baanverlies, een medisch noodgeval of zware schade aan uw woning. Het leven is onvoorspelbaar en als u geen noodfonds hebt, kunt u zich gedwongen zien activa te verkopen op ongepaste momenten, bijvoorbeeld wanneer de markt nog maar net sterk gedaald is. Of er rest u geen andere keuze dan schulden aan te gaan tegen een hoge rentevoet. Wanneer u bijvoorbeeld 5.000 euro opneemt met een kredietkaart met een gemiddelde jaarlijkse rentevoet van 19% en elke maand ten minste 200 euro terugbetaalt, betaalt u over een periode van acht jaar in totaal uiteindelijk 9.985 euro (5.000 euro plus 4.985 euro aan interest). Dat is bijna het dubbele van het bedrag dat u had opgenomen!

Fisher beleggen

Hopelijk hebt u het noodfonds nooit nodig, maar alleen al er een hebben, werkt geruststellend. En als u uw noodfonds toch aanspreekt, vergeet het dan ook niet weer aan te vullen zodra dat kan. Wanneer de rentevoeten laag zijn zoals nu, denkt u misschien dat zo'n noodfonds geen goede belegging is, want met een spaarrekening met een jaarlijkse rente van minder dan 1% beschermt u uw geld waarschijnlijk zelfs niet tegen de inflatie. Maar, en dit is een erg belangrijke maar, uw noodfonds is geen belegging. Het is een instrument waarmee u uw risico beheert.

3. Beschouw 'niets doen' als een actieve keuze

Wanneer de markten kapseizen, kan het lijken alsof ook u kopje onder gaat. Veel beleggers hebben dan vaak het gevoel dat ze iets moeten ondernemen, terwijl andere de markt de rug toekeren of hun portefeuille grondig herschikken als reactie op de hoge marktvolatiliteit. Wanneer u zich door uw schrik laat meeslepen en op basis daarvan beslissingen neemt, zou u uw financiële doelstellingen echter in gevaar kunnen brengen. Niets doen kan een betere optie zijn als u al een voorzichtig beleggingsplan hebt met een optimale assetallocatie en een gediversifieerde portefeuille. Op het moment zelf lijkt dat misschien niet zo, maar door dat in gedachten te houden, kunt u misschien toch de klik maken en niets doen als een actieve maatregel beschouwen. Zie het als een actief besluit om verder te gaan op een weg die vruchten zal afwerpen als u op langere termijn gedisciplineerd weet te blijven.

In plaats van te handelen op basis van emoties en uw portefeuille drastisch bij te sturen, zijn deze drie stappen - uw uitgaven bijhouden, een noodfonds aanleggen en niets doen als een actieve keuze beschouwen - een grote hulp wanneer de markten of de hele wereld onzeker zijn en angstaanjagend lijken. Zij kunnen u helpen de teugels weer in handen te krijgen en uw financiële gezondheid te verbeteren. Ze zijn een uitstekend hulpmiddel om uw langetermijndoelstellingen niet uit het oog te verliezen.

Fisher Investments België is de handelsnaam die Fisher Investments Luxembourg, Sàrl in België gebruikt ("Fisher Investments België"). Fisher Investments Luxembourg, Sàrl, een in Luxemburg geregistreerde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Ondernemingsnummer: B228486), is gereguleerd door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") en de statutaire zetel is geregistreerd op K2 Building, Forte 1, 2a rue Albert Borschette, Troisième étage, L-1246 Luxembourg.

Dit document bevat de algemene visie van Fisher Investments België en dient niet te worden beschouwd als persoonlijk beleggings- of fiscaal advies of een afspiegeling van de prestaties van cliënten. Er wordt niet gegarandeerd dat Fisher Investments België deze visie zal handhaven. Deze kan immers veranderen op grond van nieuwe informatie, analyses of heroverweging. Niets in dit document is als aanbeveling of prognose van marktomstandigheden bedoeld. Het is eerder bedoeld om een standpunt weer te geven. De huidige en toekomstige markten kunnen sterk afwijken van de hier geschetste markten. Bovendien worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid van eventuele aannames gemaakt in illustraties in dit document. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee en er is geen garantie dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk terugbetaald zal worden. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor toekomstige rendementen en geven daar geen betrouwbare indicatie van. De waarde en opbrengst van de beleggingen volgen de schommelingen van de wereldwijde aandelenmarkten en van de internationale wisselkoersen.